Đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: Chính sách của Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh triển khai Tuyến hành lang kinh tế mới Trùng Khánh – Singapore

02/07/2022 09:10

Chiều 28 tháng 6 năm 2022, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ "Chính sách của Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh triển khai Tuyến hành lang kinh tế mới Trùng Khánh - Singapore” do TS. Nguyễn Quốc Trường, Trưởng ba...

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học: Phương pháp xác định ngành quan trọng trong quy hoạch tỉnh

01/07/2022 16:38

Sáng 28/6/2022, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ "Phương pháp xác định ngành quan trọng trong quy hoạch tỉnh” do ThS. Nguyễn Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Chiến lược phát triển hạ tầng và đô thị làm Chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: Giải pháp phát triển một số ngành dịch vụ chủ lực gắn với phát triển nền kinh tế số của Việt Nam thời kì 2021-2030

01/07/2022 10:08

Sáng 27 tháng 6 năm 2022, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ "Giải pháp phát triển một số ngành dịch vụ chủ lực gắn với phát triển nền kinh tế số của Việt Nam thời kì 2021-2030” do ThS. Phạm Thị Trúc Hoa Quỳnh, Nghiên cứu ...

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học: Định hướng và giải pháp phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh ở Việt Nam thời kỳ 2021- 2030

30/06/2022 16:31

Sáng 27 tháng 6 năm 2022, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ "Định hướng và giải pháp phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh ở Việt Nam thời kỳ 2021- 2030”, do ThS. Nguyễn Th...

Xem chi tiết

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2022

30/06/2022 11:05

Theo Quyết định số 1215/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Giao nhiệm vụ khoa học năm 2022 (đợt 2), Viện Chiến lược phát triển được Bộ giao thực hiện nghiên cứu 05 đề tài khoa học cấp Bộ, cụ thể:

Xem chi tiết


Chính sách phát triển kinh tế vùng ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030

02/10/2020 10:14

Tên đề tài: Chính sách phát triển kinh tế vùng ở Việt nam giai đoạn 2021-2030

Xem chi tiết

Cơ sở khoa học xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội đất nước thời kỳ 2021- 2030

04/09/2020 09:31

Việt Nam đã xây dựng và thực hiện 3 chiến lược 10 năm phát triển kinh tế- xã hội đất nước qua các thời kỳ (1991- 2000, 2001- 2010 và 2011- 2020). Song, không có nhiều các công trình nghiên cứu mang tính hệ thống về cơ sở khoa học nhất là về cơ sở lý luận xác định quan điểm, mục tiêu chiến lược phát ...

Xem chi tiết