Đề tài cấp Viện

Nghiệm thu đề tài cấp Viện "Đổi mới công tác văn phòng phục vụ thực hiện theo tiêu chuẩn ISO” của Văn phòng Viện

18/06/2013 09:09

Ngày 13/6/2013, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Viện năm 2012: "Đổi mới công tác văn phòng phục vụ thực hiện theo tiêu chuẩn ISO” tại 65 Văn Miếu, do Văn phòng Viện thực hiện, Ths. Phạm Lê Hậu làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu đề tài cấp Viện "Tối ưu hóa hệ thống thông tin tư liệu phục vụ nghiên cứu Chiến lược và Quy hoạch phát triển”

18/06/2013 09:07

Ngày 13/6/2013, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Viện năm 2012: "Tối ưu hóa hệ thống thông tin tư liệu phục vụ nghiên cứu Chiến lược và Quy hoạch phát triển” tại 65 Văn Miếu, do Văn phòng Viện thực hiện, Ths. Đinh Thị Ninh Giang làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu đề tài cấp Viện "Ứng dụng các tiện ích công cụ công nghệ thông tin phục vụ tọa đàm khoa học” của Đoàn Thanh niên

03/05/2013 16:00

Ngày 25/04/2013, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Viện năm 2012: "Ứng dụng các tiện ích công cụ công nghệ thông tin phục vụ tọa đàm khoa học” tại 65 Văn Miếu, của Đoàn Thanh niên Viện thực hiện, do CN. Nguyễn Đức Đoàn làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết


Nghiên cứu xác định vị trí, vai trò của vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

27/11/2010 18:28

Cấp quản lý: Viện Chiến lược phát triển - Cơ quan chủ quản: Viện Chiến lược phát triển - Cơ quan quản lý: Viện Chiến lược phát triển Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh - Viện Trưởng Viện CLPT

Xem chi tiết