Hội thảo khoa học

Sinh hoạt khoa học

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về "Tiêu chí nước công nghiệp”

20/11/2023 15:25

Thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2023 của Đảng bộ Viện Chiến lược phát triển, sáng 17/11/2023, Đảng uỷ Viện Chiến lược phát triển phối hợp với Đoàn Thanh niên Viện tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề: Tiêu chí nước công nghiệp, do đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ph...

Xem chi tiết

Hội thảo – Hội nghị

Toạ đàm về Dịch chuyển lao động đến năm 2030 ở Việt Nam phục vụ cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế

10/11/2023 10:01

Nhằm làm rõ xu hướng dịch chuyển lao động, phân tích các các rào cản đang làm cho chuyển dịch lao động khó khăn hơn trong thời gian tới, sáng ngày 09 tháng 11 năm 2023, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Konrad - Adenauer-Stiftung (KAS) tổ chức Tọa đàm thảo luận về k...

Xem chi tiết

Sinh hoạt khoa học

Sinh hoạt khoa học về Một số vấn đề lý luận về quy hoạch; Hệ thống quy hoạch ở Việt Nam; Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

17/02/2023 16:37

Thực hiện kế hoạch công tác của Viện Chiến lược phát triển, chiều ngày 15 tháng 02 năm 2023, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về Một số vấn đề lý luận về quy hoạch; Hệ thống quy hoạch ở Việt Nam; Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến n...

Xem chi tiết

Sinh hoạt khoa học

Sinh hoạt chuyên đề Chuyển giao công nghệ phục vụ đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

25/05/2022 10:15

Thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2022 của Đảng bộ Viện Chiến lượcphát triển, ngày 18 tháng 5 năm 2022, Đảng uỷ Viện Chiến lược phát triển phối hợpvới Đoàn Thanh niên Viện tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề: Chuyển giaocông nghệ phục vụ đổi mới sáng tạo tại Việt Nam do đồng chí Phan Quốc Ng...

Xem chi tiết

Hội thảo – Hội nghị

Hội thảo về Đánh giá thực trạng phát triển, phân bố không gian tăng trưởng quốc gia; dự báo bối cảnh và kịch bản phát triển thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

11/02/2022 10:07

Viện Chiến lược phát triển là đơn vị tư vấn chính được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tư vấn của các Bộ, ngành lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhằm hoàn thiện nội dung đánh giá thực trạng nền kinh tế và dự báo tăng trưởng, sáng ngày 26 thán...

Xem chi tiết

Hội thảo – Hội nghị

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề "Nhân tố Hồ Chí Minh trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc”

13/12/2021 10:09

Thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2021 của Đảng Bộ Viện Chiến lược phát triển, sáng ngày 09 tháng 12 năm 2021, tại Hà Nội, Đảng uỷ Viện Chiến lược phát triển tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề "Nhân tố Hồ Chí Minh trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc” do đồng chí Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ t...

Xem chi tiết

Hội thảo – Hội nghị

Tọa đàm bàn về nội dung và cách thức phối hợp tổ chức nghiên cứu các hợp phần quy hoạch tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia

28/04/2021 16:36

Ngày 02/12/2020, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1696/TTg-CN chỉ đạo về việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt để lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch tổng thể quốc gia), trong đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệ...

Xem chi tiết

Hội thảo – Hội nghị

Cuộc họp xin ý kiến về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

27/04/2021 08:58

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao Viện Chiến lược phát triển chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên...

Xem chi tiết