Sinh hoạt khoa học

Sinh hoạt khoa học

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về "Tiêu chí nước công nghiệp”

20/11/2023 15:25

Thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2023 của Đảng bộ Viện Chiến lược phát triển, sáng 17/11/2023, Đảng uỷ Viện Chiến lược phát triển phối hợp với Đoàn Thanh niên Viện tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề: Tiêu chí nước công nghiệp, do đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ph...

Xem chi tiết

Sinh hoạt khoa học về Một số vấn đề lý luận về quy hoạch; Hệ thống quy hoạch ở Việt Nam; Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

17/02/2023 16:37

Thực hiện kế hoạch công tác của Viện Chiến lược phát triển, chiều ngày 15 tháng 02 năm 2023, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học về Một số vấn đề lý luận về quy hoạch; Hệ thống quy hoạch ở Việt Nam; Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến n...

Xem chi tiết

Sinh hoạt chuyên đề Chuyển giao công nghệ phục vụ đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

25/05/2022 10:15

Thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2022 của Đảng bộ Viện Chiến lượcphát triển, ngày 18 tháng 5 năm 2022, Đảng uỷ Viện Chiến lược phát triển phối hợpvới Đoàn Thanh niên Viện tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề: Chuyển giaocông nghệ phục vụ đổi mới sáng tạo tại Việt Nam do đồng chí Phan Quốc Ng...

Xem chi tiết

Sinh hoạt khoa học: Giới thiệu Tuyến hành lang quốc tế mới về thương mại, trên bộ, trên biển

15/01/2021 09:57

Thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch của Đảng ủy Viện Chiến lược phát triển, được sự cho phép của Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện, sáng 12 tháng 01 năm 2021, Chi bộ Ban Chiến lược phát triển các ngành dịch vụ tổ chức buổi sinh hoạt khoa học giới ...

Xem chi tiết

Cuộc họp tham vấn ý kiến một số chuyên gia đến từ các Bộ ngành tại Hà Nội về nội dung Đề án phát triển Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo (Việt Nam) - Đen-sa-vẳn (Lào)

10/12/2020 15:03

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình về việc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan Thường trực phân ban trong Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào chủ trì, phối hợp Bộ Ngoại giao, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển ...

Xem chi tiết

Một số vấn đề cần lưu ý trong tư vấn xây dựng Quy hoạch tỉnh

22/10/2020 15:51

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Viện nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học cho Đoàn Thanh niên Viện Chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2017-2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện, Lãnh đạo Viện, sáng ngày 16 tháng 10 năm 2020, tại Viện Chiến lược phát triển Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện phối hợ...

Xem chi tiết

Sinh hoạt khoa học với chủ đề: Trao đổi nghiên cứu một số nội dung và quy trình lập quy hoạch tỉnh trong bối cảnh thực hiện Luật Quy hoạch

31/05/2018 09:46

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện, Đảng ủy Viện, sáng ngày 29 tháng 5 năm 2018, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với nội dung "Trao đổi nghiên cứu một số nội dung và quy trình lập quy hoạch tỉnh trong bối cảnh thực hiện Luật Quy hoạch”. Các n...

Xem chi tiết

Sinh hoạt khoa học góp ý cho Dự thảo ban đầu xây dựng Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch do Vụ Quản lý Quy hoạch dự thảo

02/02/2018 15:43

Nhằm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Vụ Quản lý Quy hoạch đã chủ trì nhóm xây dựng và dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Sáng ngày 29 tháng 01 năm 2018, Hội đồng khoa học Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi sinh...

Xem chi tiết