Tin tức

Báo cáo Việt Nam 2045: Xu hướng kinh tế toàn cầu và hàm ý chính sách cho Việt Nam

21/05/2024 17:25

Từ nay đến năm 2050, những tiến bộ về công nghệ sẽ định hình xã hội, nền kinh tế và cả quyền lực của các nền kinh tế trên toàn cầu. Nguy cơ tụt hậu công nghệ của Việt Nam sẽ lớn hơn nếu không thích ứng trước xu hướng phát triển công nghệ nhanh chóng hiện nay. Điều này phụ thuộc rất lớn vào con người...

Xem chi tiết

Kết nạp 03 đảng viên mới

12/05/2024 10:12

Ngày 10/5/2024, tại trụ sở cơ quan Viện Chiến lược phát triển, Chi bộ Ban Chiến lược phát triển các ngành dịch vụ và Chi bộ Ban Chiến lược phát triển các ngành sản xuất, đã tổ chức Lễ kết nạp 03 đảng viên mới.

Xem chi tiết

Gần 500 vận động viên tham gia Giải Thể thao MPI năm 2024

26/04/2024 15:27

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5), Ngày sinh của Bác (19/5) và chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức "Giải Thể thao MPI năm 2024" nhằm ...

Xem chi tiết

Hội nghị tổng kết và bầu Hội đồng Khoa học Viện nhiệm kỳ 2024-2027

12/04/2024 10:53

Chiều 11/4, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị tổng kết Hội đồng Khoa học Viện nhiệm kỳ 2019-2022 và bầu Hội đồng Khoa học Viện nhiệm kỳ 2024-2027. Viện trưởng - TS. Trần Hồng Quang chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có Phó Viện trưởng Nguyễn Lệ Thủy, Phó Viện trưởng Ng...

Xem chi tiết

Viện Chiến lược phát triển tập trung thực hiện các nhiệm vụ phục vụ hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

05/04/2024 09:58

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 của Viện Chiến lược phát triển, đó là thực hiện các nhiệm vụ phục vụ hoạt động của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; hoàn thiện Quy hoạch hai vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ sau khi đã được Hộ...

Xem chi tiết

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp cho ý kiến đối với Đề cương Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030

15/03/2024 16:34

(MPI) - Ngày 15/3/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Tổ trưởng Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chủ trì cuộc họp với Bộ phận Thường trực của Tổ Biên tập để cho ý kiến đối với dự thảo Đề cương Báo cáo đánh giá 5 ...

Xem chi tiết

Giải pháp khắc phục những thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu trong quy hoạch vùng Đông Nam Bộ

08/03/2024 17:39

Tóm tắt Vùng Đông Nam Bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, là khu vực phát triển kinh tế năng động, nơi tập trung nhiều trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khoa học kỹ thuật, đầu mối giao thông và giao lưu quốc tế, có hệ ...

Xem chi tiết

Viện Chiến lược phát triển có vị trí quan trọng hàng đầu trong nghiên cứu chiến lược, quy hoạch phát triển cho Quốc gia

07/03/2024 08:56

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, thành quả qua nhiều thời kỳ lịch sử đã khẳng định Viện Chiến lược phát triển có vị trí quan trọng hàng đầu trong nghiên cứu chiến lược, quy hoạch phát triển cho quốc gia, đóng vai trò vừa là cơ quan nghiên ...

Xem chi tiết