Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về "Tiêu chí nước công nghiệp”

20/11/2023 15:25


Thực hiện Chương trình công tác Đảng năm 2023 của Đảng bộ Viện Chiến lược phát triển, sáng 17/11/2023, Đảng uỷ Viện Chiến lược phát triển phối hợp với Đoàn Thanh niên Viện tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề: Tiêu chí nước công nghiệp, do đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển là diễn giả. Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng uỷ Viện Chiến lược phát triển, các đồng chí đảng viên của Đảng bộ Viện và các viên chức, người lao động có quan tâm.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí NguyễnVăn Vịnh cho biết, tại Nghị quyết Trung ương 7 khoá VII đưa ra quan niệm vềcông nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH). Theo đó, CNH được hiểu là quá trìnhchuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quảnlý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cáchphổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến,hiện đại dựa trên sự phát triển của tiến bộ khoa học - công nghệ… Mục tiêu Đảngta đề ra là đưa Việt Nan trở thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹthuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp vớitrình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao,quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Tại Đại hội XI của Đảng, mục tiêuđặt ra là phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theohướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương đồng thuận; đời sốngvật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thốngnhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tếtiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giaiđoạn sau. Tại Đại hội XII, một số chỉ tiêu phấn đấu đạt được vào năm 2020 nhưsau: Tăng trưởng GDP bình quân 7-8%/năm; GDP (giá so sánh) bằng khoảng 2,2 lầnnăm 2010; GDP bình quân đầu người (giá thực tế) đạt 3.000 USD… Đến Đại hội XIII,mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại,thu nhập trung bình cao... Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thunhập cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh cho biết,hiện nay, trên thế giới, có hai cách hiểu về khái niệm CNH. Theo nghĩa rộng, CNHlà sự tiếp tục phổ biến cách thức tổ chức sản xuất theo hướng công nghiệp ra tấtcả các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân, tức là một quá trình phát triển côngnghiệp ngày càng tiến bộ hơn. Quá trình này vẫn đang diễn ra hiện nay và sẽ còndiễn ra trong một thời gian dài trong tương lai ở tất cả mọi nền kinh tế. Theonghĩa hẹp, CNH được hiểu chỉ như là một giai đoạn nhất định trong quá trìnhphát triển xã hội, một thời kỳ mà trong đó diễn ra quá trình biến nền sản xuấtxã hội chủ yếu dựa trên phương thức sản xuất nông nghiệp sang phương thức sảnxuất công nghiệp, trên cơ sở thay thế lao động thủ công bằng máy móc.

Tại buổi hội nghị sinh hoạtchuyên đề, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh đã giới thiệu một số tiêu chí nước côngnghiệp của các nhà khoa học trong nước và nước ngoài; chia sẻ một số quan điểmcá nhân về tiêu chí và mục tiêu trở thành nước công nghiệp của Việt Nam. Chuyênđề "Tiêu chí nước công nghiệp” do đồng chí Nguyễn Văn Vịnh trình bày đã nhận đượcsự quan tâm sâu sắc của các đảng viên tham dự Hội nghị. Một số cán bộ, đảngviên trong Viện đã nêu câu hỏi, chia sẻ quan điểm cá nhân liên quan tiêu chí nướccông nghiệp, quá trình công nghiệp hoá gắn với đô thị hoá ở Việt Nam…

Các đại biểu dự Hội nghị bày tỏmong muốn trong tương lai, Đảng ủy Viện tiếp tục tổ chức các hội nghị sinh hoạtchuyên đề thiết thực, hữu ích, gắn với công việc chuyên môn của Viện Chiến lượcphát triển, như chuyên đề "Tiêu chí nước công nghiệp”./.

Nguồn: Viện Chiến lược pháttriển.