Đề tài cấp Nhà nước


Nghiệm thu Đề án "Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn vốn trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo ở cấp tỉnh”

05/04/2016 11:21

Sáng ngày 01/4/2016, Tại trụ sở Viện Chiến lược phát triển, 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ nghiệm thu Đề án "Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn vốn trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo ở cấp tỉnh” do TS. Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển ...

Xem chi tiết

Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.01.13/11-15: Thể chế kinh tế vùng ở Việt Nam – Hiện trạng và giải pháp

31/03/2016 08:59

Ngày 29/3/2016, Tại trụ sở Viện Chiến lược phát triển, 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Chiến lược phát triển tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Thể chế kinh tế vùng ở Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp” (mã số KX.01.13/11-15) thuộc Chương t...

Xem chi tiết

Hội thảo về thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng

28/12/2015 14:02

Trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam”, mã số: KX.01.14/11-15 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước "Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01/11-15 do Viện Chiến lược phát ...

Xem chi tiết

Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

03/12/2015 09:14

Sáng 01/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp nhà nước Đề tài nghiên cứu khoa học KX.03.10/11-15 "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay”, thuộc Chương trình "Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con ng...

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Nhà nước về thể chế kinh tế vùng ở Việt Nam

07/11/2015 15:23

Sáng 05/11/2015, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước "Thể chế kinh tế vùng ở Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp” do TS. Hoàng Ngọc Phong - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm Chủ nhiệm Đề t...

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp nhà nước Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước "Vấn đề giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển bền vững Tây Nguyên”

05/10/2015 09:29

Sáng 26/9/2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp nhà nước Đề tài nghiên cứu khoa học "Vấn đề giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình khoa học – công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KHCN-TN3/11-15. Đề tài d...

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Nhà nước về Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của Dự án Đê biển Vũng Tàu – Gò Công đến phát triển kinh tế - xã hội

29/09/2015 10:00

Sáng 26/9/2015, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước "Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của Dự án Đê biển Vũng Tàu – Gò Công đến phát triển kinh tế - xã hội vùng hạ du sông Đồng Nai – Sài Gòn và phụ cận” do TS. N...

Xem chi tiết