Đề tài cấp Nhà nước

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Nhà nước về Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

26/08/2015 14:58

Sáng 22/8/2015, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài nghiên cứu khoa học "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay” thuộc Chương trình khoa học – Công nghệ trọng điểm cấp ...

Xem chi tiết

Hội thảo Cơ sở lý luận và thực hiện thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng

13/02/2015 10:28

Trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam”, mã số: KX.01.14/11-15, thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước "Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số ...

Xem chi tiết

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực cho phát triển bền vững Tây Nguyên

24/12/2014 09:40

Sáng 19/12/2014, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài nghiên cứu khoa học "Vấn đề giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình khoa học – công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KHCN-TN3...

Xem chi tiết


Hội thảo Lý luận và thực tiễn về thể chế kinh tế vùng và cơ chế liên kết vùng

25/09/2014 08:54

Trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Thể chế kinh tế vùng ở Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp”, mã số: KX.01.13/11-15, thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước "Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01/11-15 do ...

Xem chi tiết

Hội thảo về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

31/07/2014 08:12

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học Xã hội và Nhân văn cấp Nhà nước "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay”, do Viện Chiến lược chủ trì và TS. Lưu Đức Hải làm chủ nhiệm, sáng 29/7/2014, Viện Chiến lược ph...

Xem chi tiết

Tọa đàm khoa học: "Nguồn nhân lực chất lượng cao”

23/09/2013 10:14

Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học Xã hội và Nhân văn cấp Nhà nước "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay” do TS. Lưu Đức Hải làm chủ nhiệm, sáng 19/9/2013, Viện Chiến lược phát triển tổ ...

Xem chi tiết

Công báo đề tài cấp Nhà nước

01/08/2013 14:30

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CẤP NHÀ NƯỚC"Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay”, Mã số KX.03.10/11-15Thuộc Chương trình Nghiên cứu khoa học phát triển văn hoá, con người và nguồn nhân lực, Mã số: KX.03/11-15.

Xem chi tiết