Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Nhà nước về Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

26/08/2015 14:58


Sáng 22/8/2015, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài nghiên cứu khoa học "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay” thuộc Chương trình khoa học – Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KX.03/11-15 do TS. Lưu Đức Hải, Trưởng ban Ban Phát triển các ngành dịch vụ, Viện Chiến lược phát triển làm chủ nhiệm.

Dự buổi nghiệm thu đề tài, ngoài Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở gồm có 07 nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, Hội kinh tế… do GS. TSKH. Nguyễn Quang Thái, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Kinh tế Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng; còn có PGS.TS. Phạm Duy Đức, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học Viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Chương trình KX.03/11-15; bà Hà Thị Phương Thảo, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; đại diện Hội đồng khoa học Viện Chiến lược phát triển và nhóm thực hiện đề tài…

Tại buổi nghiệm thu, TS. Lưu Đức Hải, chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt nội dung báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở. Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo gồm 3 chương chính: (1) Cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam; (2) Thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam thời kỳ 2001 đến nay; (3) Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của mô hình tăng trưởng mới.

Báo cáo đã đưa ra được kịch bản dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Từ những thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian vừa qua, Báo cáo đã đưa ra một số giả pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như: giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; giải pháp thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao và cuối cùng là giải pháp theo nhóm ngành.

Theo đánh giá của TS. Trịnh Thị Thanh Thủy, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu thương mại, phản biện 1, đề tài đã đáp ứng được các yêu cầu đặt ra, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, có nhiều cống hiến vào quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của quốc gia. Đề tài cũng đã chỉ ra được thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong 10 năm vừa qua và phương hướng phát triển trong thời gian tới.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, GS. TSKH. Nguyễn Quang Thái, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Kinh tế Việt Nam đã đánh giá cao những nội dung đề tài đã nghiên cứu; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng hợp của đề tài theo yêu cầu của Hội đồng để bảo vệ ở cấp cao hơn./.

Nguồn:Viện Chiến lược phát triển