Hội thảo về thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng

28/12/2015 14:02


Trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam”, mã số: KX.01.14/11-15 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước "Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01/11-15 do Viện Chiến lược phát triển chủ trì thực hiện, sáng ngày 22/12/2015, Ban Chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Phát triển kết cấu hạ tầng: Thực tiễn xây dựng và thực thi thể chế phát triển và quy hoạch phát triển”, tại trụ sở Viện 65 Văn Miếu, Hà Nội.

Tham dự hội thảo có các nhà quản lý và các nhà khoa học đến từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Hàng không Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh phúc, Viện Quy hoạch thủy lợi, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Viện Chiến lược chính sách y tế, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia và các vụ, viện, trung tâm thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hội thảo đã nghe báo cáo đề dẫn của Ban chủ nhiệm đề tài về một số nội dung thực tiễn xây dựng và thực thi thể chế phát triển và quy hoạch phát triển. Báo cáo cho biết, hiện nay, công tác quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng được quy định chung tại Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ quy định về lập, thẩm định, quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu. Đối với phát triển các ngành kết cấu hạ tầng của Việt Nam, hiện nay có quy hoạch ở 3 cấp là: Quốc gia, vùng và tỉnh, không có quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng cấp huyện và xã.

Hội thảo cũng đã được nghe bốn bài tham luận của các nhà nghiên cứu và quản lý đến từ Bộ Thông tin và Truyền thông, Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị, Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương và Viện Chiến lược phát triển, gồm: (1) Thực trạng và nhu cầu đổi mới Thể chế phát triển kết cấu hạ tầng; (2) Hình thành thị trường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng: nhìn từ góc độ thể chế; (3) Quy hoạch phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông: Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị đối với Việt Nam; (4) Thực tiễn quy hoạch phát triển hạ tầng xã hội và một số gợi ý chính sách nhằm hoàn thiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng xã hội.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi của các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý trong và ngoài Viện.

Kết thúc hội thảo, thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, ông Nguyễn Văn Vịnh chân thành cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của của các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý để nghiên cứu đạt kết quả tốt nhất./.

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển.