Nghiệm thu Đề án "Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn vốn trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo ở cấp tỉnh”

05/04/2016 11:21


Sáng ngày 01/4/2016, Tại trụ sở Viện Chiến lược phát triển, 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ nghiệm thu Đề án "Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn vốn trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo ở cấp tỉnh” do TS. Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm chủ nhiệm Đề án.

Hội đồng thẩm định Đề án do GS. TSKH. Nguyễn Quang Thái, Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng và các nhà khoa học, quản lý đến từ Viện Hàn lâm khoc học xã hội Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, các Vụ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Chiến lược phát triển. Ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Văn phòng, Viện Chiến lược phát triển và nhóm thực hiện Đề tài.

Theo đánh giá của PGS.TS. Bùi Quang Tuấn đến từ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Đề án là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Các kết quả nghiên cứu đạt được có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, là tài liệu tham khảo hữu ích đối với những người làm quản lý hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu khoa học.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao nội dung nghiên cứu và mô hình quản lý nguồn vốn xóa đói, giảm nghèo ở cấp tỉnh Đề án đã đưa ra, đồng thời nhất trí nghiệm thu Đề án đạt loại xuất sắc./.

Nguồn:Viện Chiến lược phát triển