Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

03/12/2015 09:14


Sáng 01/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp nhà nước Đề tài nghiên cứu khoa học KX.03.10/11-15 "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay”, thuộc Chương trình "Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực” mã số KX.03/11-15. Đề tài do Viện Chiến lược phát triển là cơ quan chủ trì phối hợp với một số cơ quan trong và ngoài bộ thực hiện. Chủ nhiệm đề tài là TS. Lưu Đức Hải, Trưởng ban ban Phát triển các ngành dịch vụ, Viện Chiến lược phát triển.

Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước gồm 09 nhà khoa học đến từ Hội đồng lý luận Trung ương, Đại Học Lao động – Xã hội, Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Nghiên cứu an sinh xã hội và phát triển hòa nhập, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam … do PGS.TS. Trần Quốc Toản – Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng.

Dự buổi nghiệm thu Đề tài có PGS.TS. Hà Văn Sự, đại diện Chương trình "Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực” và là thành viên Hội đồng; và một số cơ quan liên quan.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Lưu Đức Hải, đại diện nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt những kết quả của báo cáo. Đề tài đã đạt được 09 kết quả cũng là 09 điểm mới, bao gồm: (1) Đã thống nhất được khái niệm nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; (2) Khẳng định nguồn nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá trong đột phá về nhân lực của Đảng; (3) Đưa ra được bộ chỉ tiêu đánh giá nguồn nhân lực chất lượng cao; (4) Xây dựng được bộ dữ liệu thống kê về nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam; (5) Sử dụng bộ chỉ tiêu để đánh giá bức tranh nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam từ năm 2006 đến nay; (6) Bất cập trong chính sách phát triển nhân lực của Việt Nam và các nguyên nhân; (7) Đưa ra phương pháp dự báo nguồn nhân lực chấy lượng cao linh hoạt gắn với mô hình tăng trưởng; (8) Sử dụng mô hình dự báo để dự báo nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam đến năm 2035 theo các chu kỳ; (9) đưa ra một số giải pháp và kiến nghị.

Đề tài đã đưa ra 03 khuyến nghị:thứ nhất, nghiên cứu ban hành bộ tiêu chí thống kê nhân lực chất lượng cao và thực hiện thống kê hàng năm nhân lực chất lượng cao theo bộ tiêu chí đó;thứ hai, bổ sung dự báo nhân lực chất lượng cao trong các quy hoạch nhân lực của cả nước và của các địa phương;thứ ba, nhân lực chất lượng cao là đột phá trong khâu đột phá nguồn nhân lực của Đảng. Và 03 giải pháp về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: giải pháp về đào tạo, giải pháp về thu hút và sử dụng lao động, giải pháp theo nhóm ngành.

Theo đánh giá của PGS.TS. Trần Quốc Toản – Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng, đây là đề tài mới và không dễ, song nhóm nghiên cứu đã thực hiện đầy đủ, công phu và đạt được những thành công đáng kể về lý luận nguồn nhân lực chất lượng cao, kinh nghiệm quốc tế, đánh giá được thực trạng của nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam… Đặc biệt đưa ra được một số giải pháp và kiến nghị hữu ích.

Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đã đánh giá cao về ý nghĩa khoa học và thực tiễn, về phương pháp nghiên cứu và nhất trí nghiệm thu đề tài đạt loại Khá./.

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển