Đề tài cấp Bộ

Đề tài: Xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu không gian trong Quy hoạch tổng thể quốc gia

08/07/2023 15:14

Hiện nay dữ liệu không gian là đầu vào để xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ Quy hoạch tổng thể quốc gia được được nhiều bên tham gia xây dựng và được thực hiện theo quy chuẩn và đặc thù của các bộ, ngành, địa phương; được lưu trữ, thể hiện không đồng bộ, ở nhiều khuôn dạng khác nhau, tạo ra ...

Xem chi tiết

Đề tài "Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội giai đoạn 2022 – 2025

08/07/2023 10:37

Việc phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô, trong đó có chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đã được xác định trong các văn bản chính sách. Những năm vừa qua, sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đã được vận dụng khá hiệu quả.

Xem chi tiết

Đề tài: "Đề xuất cụ thể hóa định hướng phát triển các vùng đề cập trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước giai đoạn 2021-2030 phục vụ lập quy hoạch vùng”

08/07/2023 10:34

Trong bối cảnh các quy hoạch vùng đang được tích cực triển khai xây dựng, đề tài nhằm cung cấp thêm cơ sở lý luận khoa học về cụ thể hoá các định hướng lớn về phát triển vùng, đánh giá kịp thời thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong phát triển vùng, góp phần phục vụ lập quy hoạch vùng thời kỳ 2021-20...

Xem chi tiết

ĐỀ TÀI: Thúc đẩy việc làm bền vững trong bối cảnh cơ cấu lại nền kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2021-2025

06/07/2023 16:44

Thúc đẩy việc làm bền vững (VLBV) trong bối cảnh cơcấu lại nền kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2021-2025 là một yêu cầu lớn đặt ratrong phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Căn cứ vào mục tiêu nghiên cứu, đề tài đã đạt được một số kếtquả chính như sau:

Xem chi tiết

Đề tài: Kinh nghiệm phát triển hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu ở các nước ven biển châu Á và giải pháp đối với phát triển hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

05/07/2023 16:33

Đề tài đã góp phần vào cơ sở lý luận về phát triển hạ tầng đô thị thích ứng với BĐKH ở các quốc gia ven biển tại khu vực châu Á - nơi phải gánh chịu những tác động nghiêm trọng của BĐKH như bão lũ, xâm nhập mặn, ngập lụt, triều cường, sóng nhiệt và các hiện tượng khí hậu cực đoan ngày càng khó lường...

Xem chi tiếtNghiệm thu đề tài cấp Bộ: Giải pháp hạn chế cạnh tranh không lành mạnh và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương trong một vùng

02/07/2022 09:20

Chiều 28 tháng 6 năm 2022, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ "Giải pháp hạn chế cạnh tranh không lành mạnh và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương trong một vùng” do ThS. Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng ban, Ban Chiến lược p...

Xem chi tiết