Đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học về Giải pháp xuất khẩu nông sản chủ lực sang thị trường Trung Quốc

01/02/2016 10:27

Chiều 28/01/2016, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học cấp Bộ về "Giải pháp chủ yếu xuất khẩu nông sản chủ lực sang thị trường Trung Quốc trong bối cảnh mới”, do PGS.TS. Hoàng Sỹ Động, Trưởng ban Ban Phát triển các ngành sản xuất làm chủ nhiệm, tại 65 Văn Miếu, Hà ...

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ về Tác động của giá dầu giảm đến kinh tế Việt Nam

20/01/2016 13:55

Sáng 15/01/2016, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ năm 2015 với đề tài: "Tác động của giá dầu giảm đến kinh tế Việt Nam” do Ths. Nguyễn Quỳnh Trang làm chủ nhiệm đề tài, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội.

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp cơ sở 02 đề tài khoa học cấp Bộ

28/12/2015 14:06

Trong hai ngày 23 và 25 tháng 12 năm 2015, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở hai đề tài khoa học cấp Bộ gồm: "Giải pháp thu hút sự tham gia của khu vực tư trong đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển, lấy ví dụ đầu tư phát triển cảng biển Lạch Huyện” do CN. Lê Anh Tuấn, Phó Trư...

Xem chi tiết

Lượng hóa tác động của tỷ lệ nợ công đến các biến kinh tế vĩ mô của Việt Nam

23/12/2015 14:08

Chiều ngày 17/12/2015, Viện Chiến lược phát triển tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài khoa học cấp Bộ về "Lượng hóa tác động của tỷ lệ nợ công đến các biến kinh tế vĩ mô của Việt Nam” do ThS. Đỗ Thu Trang, Ban Tổng hợp làm chủ nhiệm đề tài.

Xem chi tiết

Nghiên cứu về một số giải pháp xuất khẩu nông sản chủ lực sang Trung Quốc

08/12/2015 14:41

Chiều ngày 04/12/2015, Viện Chiến lược phát triển tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài khoa học cấp Bộ về "Giải pháp chủ yếu xuất khẩu nông sản chủ lực sang thị trường Trung Quốc trong bối cảnh mới” do PGS.TS. Hoàng Sỹ Động, Trưởng ban Ban Phát triển các ngành sản xuất làm chủ nhiệm đề tài.

Xem chi tiết

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ về Mô hình hóa quan hệ giữa tỷ giá và tăng trưởng kinh tế

15/05/2015 15:21

Chiều 12/5/2015, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ (đợt 2 năm 2014) "Mô hình hóa quan hệ giữa tỷ giá và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2000-2013, đề xuất chính sách tỷ giá cho giai đoạn 2014-2020”, do CN. Đặng Huyền Linh, Phó Trưởng ban Ban Các vấn đề quốc tế làm...

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học về Nghiên cứu nhóm chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả phát triển Vùng

20/04/2015 15:40

Sáng 17/4/2015, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học cấp Bộ (đợt 2 năm 2014) về "Nghiên cứu nhóm chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả phát triển vùng ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”, do ThS. Lê Anh Đức, Phó Trưởng ban Ban Phát triển Vùng...

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp cơ sở hai đề tài cấp Bộ

13/02/2015 10:59

Trong hai ngày 10 và 11/2/2015, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ đợt 1 năm 2014 tại 65 Văn Miếu, Hà Nội. Hai đề tài được nghiệm thu cấp cơ sở lần này là "Nghiên cứu nhóm chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả phát triển vùng ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2...

Xem chi tiết