Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ về Tác động của giá dầu giảm đến kinh tế Việt Nam

20/01/2016 13:55


Sáng 15/01/2016, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ năm 2015 với đề tài: "Tác động của giá dầu giảm đến kinh tế Việt Nam” do Ths. Nguyễn Quỳnh Trang làm chủ nhiệm đề tài, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội.

Tham dự buổi nghiệm thu có PGS.TS. Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện; đại diện phòng Quản lý khoa học và các thành viên nhóm nghiên cứu.

Với mục tiêu là nghiên cứu xu hướng biến động của giá dầu thế giới và tác động của giảm giá xăng dầu tới kinh tế Việt Nam. Đề tài đã nghiên cứu được một số nội dung sau: giá dầu giảm và tác động đến kinh tế thế giới. Nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu lược sử biến động giá dầu thế giới từ những năm 1970, các lần giá dầu giảm và đặc biệt gần đây nhất là giá dầu giảm năm 2014-2015 và sự tác động của nó đến kinh tế thế giới. Từ đó nhóm nghiên cứu cũng đã đưa ra xu hướng biến động giá dầu trong thời gian tới. Đối với Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các thóng kê về hiện trạng ngành dầu khí và sử dụng xăng dầu ở Việt Nam;đánh giá tác động của giảm giá xăng dầu đến nền kinh tế Việt Nam từ đó đưa ra những khuyến nghị về chính sách.

Hội đồng đánh giá cấp cơ sở do TS. Hoàng Minh Hải, Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - xã hội quốc gia là Chủ tich Hội đồng đánh giá nội dung đề tài đã bám sát và phù hợp với yêu cầu, có giá trị về mặt khoa học và thống nhất nghiệm thu cấp cơ sở có chỉnh sửa để bảo vệ ở cấp cao hơn./.

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển.