Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012: "Giải pháp phát triển dịch vụ tại khu vực nông thôn của Việt Nam đến năm 2020”

14/01/2013 11:06

Ngày 09/01/2013, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012: "Giải pháp phát triển dịch vụ tại khu vực nông thôn của Việt Nam đến năm 2020” tại 65 Văn Miếu, do Ths. Trần Thị Mai Hương làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012: "Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phục vụ nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn đối với Việt Nam”

07/01/2013 15:36

Ngày 04/01/2013, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012: "Xây dựng hệ thống chỉ tiêu phục vụ nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn đối với Việt Nam” tại 65 Văn Miếu, do TS. Nguyễn Công Mỹ làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ trong tuần từ 05/11/2012 đến 09/11/2012

15/11/2012 09:29

Trong tuần, từ ngày 05/11/2012 đến 09/11/2012, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở 04 đề tài khoa học cấp Bộ năm 2012.

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ năm 2011: "Cấu trúc tầng lớp dân cư: Hiện trạng và chiến lược phát triển”

27/02/2012 15:46

Ngày 23/02/2012, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ năm 2011 "Cấu trúc tầng lớp dân cư: Hiện trạng và chiến lược phát triển” tại 65 Văn Miếu, do ThS. Phạm Mạnh Thùy làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ năm 2011: "Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển kết cấu hạ tầng”

23/02/2012 14:54

Ngày 17/02/2012, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ năm 2011 "Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển kết cấu hạ tầng” tại 65 Văn Miếu, do ThS. Nguyễn Văn Vịnh làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ NCKH cấp Bộ năm 2011: "Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá tính cân đối của hệ thống đô thị đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững của vùng và ứng dụng bộ chỉ tiêu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”

16/01/2012 09:53

Sau quá trình gần một năm nghiên cứu và đã được nghiệm thu cấp cơ sở tháng 10/2011, ngày 09/01/2012, Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ cho đề tài: "Xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá tính cân đối của hệ thống đô thị đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững của vùn...

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "xây dựng mô hình để đánh gía quan hệ giữa tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô ở Việt Nam”

16/01/2012 09:47

Ngày 05/01/2012, Viện Chiến lược phát triển – Bộ kế hoạch và Đầu tư tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "xây dựng mô hình để đánh gía quan hệ giữa tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô ở Việt Nam” do Viện Chiến lược phát triển chủ trì, ThS. Nguyễn Thị Lan Hương làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Chính sách tỷ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và ảnh hưởng đối với Việt Nam”

06/01/2012 15:56

Sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến đánh giá của Hội đồng khoa học tại buổi nghiệm thu cấp cơ sở ngày 04/11/2011, ngày 30/12/2011, Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức buổi nghiệm thu cấp Bộ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2011: "Chính sách tỷ giá đồng nhân dân tệ của Trung ...

Xem chi tiết