Đề tài cấp Bộ


Nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ: Phát triển cụm liên kết ngành trong nông nghiệp để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững

23/03/2017 14:21

Sáng 17/3/2017, Tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ "Phát triển cụm liên kết ngành trong nông nghiệp để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững”, do ThS. Trần Vũ Mạnh, Nghiên cứu viên Ban Phát triển...

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học: Mô hình tổ chức khai thác hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển Việt Nam

16/03/2017 16:32

Sáng 11/3/2017, Tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ "Mô hình tổ chức khai thác hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển Việt Nam”, do ThS. Hồ Công Hường, Nghiên cứu viên Ban Phát triển các ngành sản xuất làm chủ nhiệm...

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học: Các giải pháp giải quyết mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước ở vùng Tây Nguyên

13/03/2017 17:35

Chiều 09/3/2017, Tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học cấp Bộ về "Các giải pháp giải quyết mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước ở vùng Tây Nguyên”, do TS. Trần Anh Tuấn, Phó trưởng ban phụ trách Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế làm chủ nh...

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ "Phát triển cụm liên kết ngành trong nông nghiệp để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững”

05/01/2017 09:00

Sáng 30/12/2016, Tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ: "Phát triển cụm liên kết ngành trong nông nghiệp để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững” do Ths. Trần Vũ Mạnh làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ "Các giải pháp giải quyết mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước ở vùng Tây Nguyên”

29/11/2016 09:37

Chiều 24/11/2016, Tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ: "Các giải pháp giải quyết mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước ở vùng Tây Nguyên” do TS. Trần Anh Tuấn, Phó trưởng ban phụ trách Ban Thông tin và hợp tác quốc tế làm chủ nhiệ...

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ "Mô hình khai thác hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển Việt Nam”

22/11/2016 14:16

Sáng 21/11/2016, Tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ: "Mô hình khai thác hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển Việt Nam” do Ths. Hồ Công Hường làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Xây dựng tiêu chí đánh giá nền kinh tế tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu”.

01/04/2016 19:42

Chiều ngày 30/3/2016, Tại trụ sở Viện Chiến lược phát triển, 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Xây dựng tiêu chí đánh giá nền kinh tế tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu” do TS. Cao Ngọc Lân, Trưởng ban, Ban P...

Xem chi tiết