Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học: Mô hình tổ chức khai thác hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển Việt Nam

16/03/2017 16:32


Sáng 11/3/2017, Tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ "Mô hình tổ chức khai thác hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển Việt Nam”, do ThS. Hồ Công Hường, Nghiên cứu viên Ban Phát triển các ngành sản xuất làm chủ nhiệm.

Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ do GS.TS. Nguyễn Chu Hồi, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng và các thành viên là các nhà khoa học và quản lý thuộc Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Viện Nghiên cứu biển và hải đảo Việt Nam, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Bộ Kế hoạch và Đẩu tư. Tham dự buổi nghiệm thu có ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, đại diện Phòng Quản lý khoa học và Đối ngoại và các thành viên trong nhóm nghiên cứu.

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Hồ Công Hường thay mặt nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt nội dung báo cáo. Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ khẳng định đây là một đề tài khó. Ban chủ nhiệm đề tài đã nghiên cứu một cách nghiêm túc và công phu. Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng mở rộng để nghiên cứu ở đề tài có quy mô lớn hơn. Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đã nhất trí nghiệm thu đề tài.

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển.