Đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học về Quản lý phát triển vùng ở Việt Nam

19/09/2014 10:53

Sáng 12/9/2014, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ về "Đánh giá thực trạng quản lý phát triển vùng ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010”, do TS. Cao Ngọc Lân, Trưởng ban Ban Phát triển Vùng làm chủ nhiệm. Đây là đề tài cuối cùng trong đợt nghiệm thu đề tài khoa học cấp...

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học về cơ cấu Dân số vàng ở Việt Nam

12/09/2014 15:10

Chiều 09/9/2014, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ về "Đặc điểm cơ cấu dân số vàng ở Việt Nam khả năng khai thác những lợi thế của cơ cấu dân số vàng đến năm 2030”, do ThS. Phạm Mạnh Thùy làm chủ nhiệm. Đây là đợt nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ thứ hai của Vi...

Xem chi tiết

Nghiệm thu đề tài khoa học về Đánh giá thực trạng quản lý phát triển vùng ở Việt Nam

04/07/2014 16:25

Chiều 02/7/2014, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ "Đánh giá thực trạng quản lý phát triển vùng ở Việt Nam giai đoạn 2001-2010”, do TS.Cao Ngọc Lân, Trưởng ban Ban Phát triển vùng làm Chủ nhiệm. Tham dự buổi nghiệm thu, ngoài Hội đồng đánh giá cấp cơ s...

Xem chi tiết

Nghiệm thu đề tài khoa học về Cơ cấu Dân số vàng ở Việt Nam

05/06/2014 10:59

Chiều 30/5/2014, Viện Chiến lược phát triển tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ "Đặc điểm cơ cấu dân số vàng ở Việt Nam và khả năng khai thác những lợi thế của cơ cấu dân số vàng đến năm 2030”, do Ths. Phạm Mạnh Thùy làm Chủ nhiệm. Tham dự buổi nghiệm thu, ngoài Hội đồn...

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học về huy động vốn cho Chương trình xây dựng nông thôn mới

22/05/2014 10:26

Chiều 14/5/2014, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp huy động vốn đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2020”, do Ths. Nguyễn Hoàng Hà làm Chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu đề tài khoa học về Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cấp nước đô thị theo các mô hình PPP

05/05/2014 10:58

Chiều 18/4/2014, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ "Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cấp nước đô thị theo các mô hình PPP”, do Ths. Đoàn Văn Minh làm Chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu đề tài khoa học về Xây dựng tiêu chí lựa chọn ngành, lĩnh vực được quy hoạch

21/03/2014 15:53

Chiều 13/03/2014, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ "Xây dựng tiêu chí lựa chọn ngành, lĩnh vực được quy hoạch trong điều kiện kinh tế thị trường phục vụ Luật Quy hoạch”, do PGS.TS. Bùi Tất Thắng làm Chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu đề tài khoa học về Nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm xuất khẩu

27/02/2014 14:07

Chiều 25/02/2014, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ "Nâng cao giá trị gia tăng (GTGT) của các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu do các doanh nghiệp Việt Nam tạo ra”, do PGS.TS. Hoàng Sỹ Động làm Chủ nhiệm. Tham dự buổi nghiệm thu, ngoài Hội đồng nghiệm thu c...

Xem chi tiết