Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học về cơ cấu Dân số vàng ở Việt Nam

12/09/2014 15:10


Chiều 09/9/2014, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ về "Đặc điểm cơ cấu dân số vàng ở Việt Nam khả năng khai thác những lợi thế của cơ cấu dân số vàng đến năm 2030”, do ThS. Phạm Mạnh Thùy làm chủ nhiệm. Đây là đợt nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ thứ hai của Viện trong năm 2014.

Hội đồng nghiệm thu do GS.TS. Nguyễn Đình Cử, Nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân là Chủ tịch Hội đồng. Ngoài ra còn có PGS.TS. Nguyễn Bá Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Khoa học lao động và Xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, phản biện 1; TS. Nguyễn Quốc Anh, Nguyên giám đốc Trung tâm nghiên cứu Thông tin và Dữ liệu, Tổng cục dân số, Bộ Y tế, phản biện 2 cùng một số ủy viên và thư ký của Hội đồng.

Tham dự buổi nghiệm thu còn lãnh đạo Văn phòng Viện Chiến lược phát triển và các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

Đề tài đáp ứng được mục tiêu và nội dung nghiên cứu, nêu bật được đặc điểm dân số vàng của Việt Nam. Đồng thời, giới thiệu những bài học phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng của các nước Đông Nam Á. Từ đó, nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp khả thi và thích hợp để Việt Nam khai thác những lợi thế của cơ cấu dân số vàng đến năm 2030.

Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu và đã nhất trí nghiệm thu đề tài.

Tóm tắt đề tài:

1.Tên đề tài: Đặc điểm cơ cấu dân số vàng ở Việt Nam và khả năng khai thác những lợi thế của cơ cấu dân số vàng đến năm 2030.
Cơ quan chủ trì: Viện Chiến lược phát triển, 65 Văn Miếu, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 06B Hoàng Diệu, Hà Nội

2.Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Mạnh Thùy - Phó Trưởng ban, Ban Phát triển nguồn nhân lực

3.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

- Phân tích, đánh giá tổng quan về cơ cấu dân số vàng, đặc điểm, những lợi thế về mặt kinh tế;
- Đưa ra những giải pháp nhằm khai thác lợi thế từ cơ cấu dân số vàng để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và giải quyết những vấn đề mới phát sinh đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội nước ta.
 
4.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:
 - Đối tượng nghiên cứu:cơ cấu dân số vàng của Việt Nam.
- Phương pháp nghiên cứu: Đề tài chủ yếu sử dụng các phương pháp: Phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê; phương pháp so sánh;phương pháp chuyên gia,…

5. Kết quả nghiên cứu đạt được:

Từ mục tiêu nghiên cứu của đề tài, nội dung nghiên cứu được chia thành 3 chương:
Chương I :Những vấn đề lý luận về cơ cấu dân số vàng.
Chương II :Đặc điểm cơ cấu dân số vàng của Việt Nam và khả năng khai thác những lợi thế của cơ cấu dân số "vàng” đến năm 2030.
Chương III:Những giải pháp cơ bản nhằm khai thác lợi thế, giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ cấu dân số "vàng”.

6. Đánh giá của hội đồng nghiệm thu:

Đạt loại : xuất sắc
Nghiệm thu: tháng9năm 2014

7. Thư viện lưu trữ và có thể tìm đọc:

Thư viện của Viện chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 65 Văn Miếu – Hà Nội

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển.