Đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu đề tài khoa học về huy động vốn cho Chương trình xây dựng nông thôn mới

16/12/2013 11:19

Chiều 12/12/2013, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp huy động vốn đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn đến năm 2020”, do ThS.Nguyễn Hoàng Hà làm Chủ nhiệm. Tham dự ...

Xem chi tiết

Nghiệm thu đề tài khoa học về Xây dựng tiêu chí lựa chọn ngành, lĩnh vực

11/12/2013 11:13

Chiều 04/12/2013, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ "Xây dựng tiêu chí lựa chọn ngành, lĩnh vực được quy hoạch trong điều kiện kinh tế thị trường phục vụ xây dựng luật quy hoạch”, do PGS.TS. Bùi Tất Thắng làm Chủ nhiệm. Tham dự buổi nghiệm ...

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ

05/12/2013 15:12

Trong 2 ngày 27 và 28/11/2013, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở 02 đề tài khoa học cấp Bộ, do PGS.TS. Hoàng Sỹ Động, Ths. Đoàn Văn Minh, làm chủ nhiệm đề tài. TS. Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng là chủ tịch Hội đồng nghiệm thu các đề tài nói trên. Tham dự buổi n...

Xem chi tiết

Đánh giá cơ sở đề tài cấp Bộ: "Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong xây dựng thông tin phục vụ quy hoạch vùng Đông Nam Bộ”

31/01/2013 15:47

Ngày 23/11/2012 tại Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị đánh giá cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2012, "Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong xây dựng thông tin phục vụ quy hoạch vùng Đông Nam Bộ”.

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH năm 2012: "Dự báo quan hệ tỷ lệ lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp của Việt Nam vào năm 2020”

30/01/2013 10:31

Ngày 25/01/2013, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012: "Dự báo quan hệ tỷ lệ lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp của Việt Nam vào năm 2020” tại 65 Văn Miếu, do TS. Nguyễn Văn Thành làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH năm 2012: "Ứng dụng kinh nghiệm quy hoạch phát triển của một số nước vào Việt Nam”

30/01/2013 10:22

Ngày 25/01/2013, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012: "Ứng dụng kinh nghiệm quy hoạch phát triển của một số nước vào Việt Nam” tại 65 Văn Miếu, do TS. Trần Hồng Quang làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012: "Nghiên cứu tác động của dân số đến tăng trưởng kinh tế bằng phương pháp mô hình hóa.”

23/01/2013 10:43

Ngày 18/01/2013, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012: "Nghiên cứu tác động của dân số đến tăng trưởng kinh tế bằng phương pháp mô hình hóa.” tại 65 Văn Miếu, do Ths. Nguyễn Hoàng Hà làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012: "Xây dựng bộ tiêu chí phục vụ xây dựng, thẩm định và thực hiện quy hoạch ngành sản phẩm nông sản chủ lực Việt Nam”

15/01/2013 09:21

Ngày 11/01/2013, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ năm 2012: "Xây dựng bộ tiêu chí phục vụ xây dựng, thẩm định và thực hiện quy hoạch ngành sản phẩm nông sản chủ lực Việt Nam” tại 65 Văn Miếu, do PGS.TS. Hoàng Sỹ Động làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết