Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học: Các giải pháp giải quyết mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước ở vùng Tây Nguyên

13/03/2017 17:35


Chiều 09/3/2017, Tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học cấp Bộ về "Các giải pháp giải quyết mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước ở vùng Tây Nguyên”, do TS. Trần Anh Tuấn, Phó trưởng ban phụ trách Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế làm chủ nhiệm.

Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Bùi Nam Sách, Nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợi là Chủ tịch Hội đồng. Ngoài ra còn có các nhà khoa học và quản lý thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự buổi nghiệm thu có PGS.TS. Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, đại diện Phòng Quản lý khoa học và Đối ngoại và các thành viên trong nhóm nghiên cứu.

Tại buổi nghiệm thu TS. Trần Anh Tuấn, Phó trưởng ban phụ trách Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế thay mặt nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt nội dung báo cáo. Từ những nghiên cứu về đánh giá hiện trạng và các mâu thuẫn trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước ở Tây Nguyên nhóm tác giả đã đưa ra các nhóm giải pháp nhằm quản lý, giảm thiểu các mâu thuẫn trong khai thác và sử dụng tài nguyên nước ở Tây Nguyên, gồm: (1) Giải pháp về cơ chế, chính sách; (2) Giải pháp tổng thể về nâng cao hiệu quả quản lý khai thác sử dụng tài nguyên nước; (3) Giải pháp về quy hoạch; (4) Giải pháp giải quyết tranh chấp trong khai thác, sử dụng và quản lý tài nguyên nước; (5) Giải pháp công trình và phi công trình; (6) Một số giải pháp giảm thiểu mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ đã đánh giá cao kết quả đề tài của nhóm nghiên cứu. Đề tài được nghiên cứu một cách nghiêm túc, công phu. Đề tài có tính khoa học logic và là tài liệu tham khảo có giá trị cho các nghiên cứu tiếp theo. Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đã nhất trí nghiệm thu đề tài.

Tóm tắt đề tài:

1.Tên đề tài: Các giải pháp giải quyết mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước ở vùng Tây Nguyên.

Cơ quan chủ trì: Viện Chiến lược phát triển, 65 Văn Miếu, Hà Nội

Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 06B Hoàng Diệu, Hà Nội

2.Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Anh Tuấn, Phó trưởng ban phụ trách Ban Thông tin và Hợp tác quốc tế

3.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

- Góp phần nâng cao hiệu quả trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước và công tác quản lý tài nguyên nước tại khu vực Tây Nguyên.

4.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là các mâu thuẫn và đặc điểm của mối quan hệ/mâu thuẫn giữa các chủ thể liên quan đến quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt ở khu vực Tây Nguyên.

- Phạm vị nghiên cứu: Phạm vi không gian: Các mâu thuẫn liên quan đến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt xảy ra trên địa bàn khu vực Tây Nguyên; Phạm vi về thời gian: Tập trung vào giai đoạn từ 2017 đến 2025

- Phương pháp nghiên cứu: Đề tài chủ yếu sử dụng các phương pháp: Thu thập thông tin, số liệu; sử dụng mô hình DPSIR; phương pháp tổng hợp và phân tích; tham vấn chuyên gia và các key - informant; phương pháp Dự báo;…

5. Kết quả nghiên cứu đạt được:

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục viết tắt, tài liệu tham khảo, nội dung nghiên cứu được chia thành 3 chương:

Chương I: Tổng quan lý thuyết về mâu thuẫn, tổng quan về khu khu vực tây nguyên và tình hình quản lý tài nguyên nước ở khu vực tây nguyên;

Chương II: Đánh giá hiện trạng và các mâu thuẫn trong quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước ở tây nguyên;

Chương III: Phân tích nguyên nhân, dự báo các mâu thuẫn và đề xuất các giải pháp.

6. Đánh giá của hội đồng nghiệm thu:

Đạt loại : xuất sắc

Nghiệm thu: tháng 03 năm 2017

7. Thư viện lưu trữ và có thể tìm đọc:

Thư viện của Viện chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Hà Nội

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển.