Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: Chính sách của Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh triển khai Tuyến hành lang kinh tế mới Trùng Khánh – Singapore

02/07/2022 09:10


Chiều 28 tháng 6 năm 2022, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ "Chính sách của Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh triển khai Tuyến hành lang kinh tế mới Trùng Khánh - Singapore” do TS. Nguyễn Quốc Trường, Trưởng ban, Ban Chiến lược phát triển các ngành dịch vụ làm Chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tàikhoa học cấp Bộ do PGS. TS. Hoàng Khắc Nam, Chủ nhiệm khoa Quốc tế học, Đại họcKhoa học xã hội và nhân văn làm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên gồm: TS. LêĐình Tĩnh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, Ủy viên, Phản biện 1; TS. DoãnCông Khánh, Chuyên gia độc lập, Ủy viên, Phản biện 2; ThS. Ngô Xuân Lãng, Vụ Hợptác quốc tế, Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên; ThS. Nguyễn Đăng Hưng, Phó Trưởngban, Ban Chiện lược phát triển hạ tầng và đô thị, Viện Chiến lược phát triển, BộKế hoạch và Đầu tư, Ủy viên, Thư ký Hội đồng.

Tại buổi nghiệm thu, TS.Nguyễn Quốc Trường đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt nội dungbáo cáo. Với mục tiêu nghiên cứu là đề xuất các định hướng chính sách, giảipháp để Việt Nam tận dụng được cơ hội, đối phó hiệu quả các thách thức từ việcTrung Quốc đẩy mạnh triển khai Tuyến hành lang kinh tế mới Trùng Khánh -Singapore, Ban Chủ nhiệm đã hoàn thành đề tài với 03 nội dung chính sau: (1) Mộtsố vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển hành lang kinh tế; (2) Thực trạngtriển khai Tuyến hành lang kinh tế mới Trùng Khánh – Singapore; (3) Tác động củaTuyến hành lang kinh tế mới Trùng Khánh - Singapore với Việt Nam và một số kiếnnghị.

Từ những nghiên cứu về thựctrạng và tác động của Tuyến hành lang kinh tế mới Trùng Khánh – Singapore vớiViệt Nam, Ban Chủ nhiệm đề tài đã đề xuất một số kiến nghị, giải pháp, cụ thể:(1) Nâng cao hiệu quả hợp tác, kết nối vận tải, logistics và thương mại; (2) Tíchcực, chủ động trong quy hoạch, phát triển và kết nối hạ tầng các cửa khẩu quốctế trên bộ; (3) Đẩy mạnh công tác truyền thông và chia sẻ thông tin về Tuyến hànhlang kinh tế mới; (4) Lựa chọn một số nội dung hợp tác phù hợp với các sáng kiếnhợp tác khu vực, tiểu vùng mà Việt Nam ủng hộ để tích cực tham gia hợp tác; (5)Tích cực hợp tác với các nước ASEAN và các nước lớn có liên quan đến khu vựcĐông nam Á; (6) Chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin; nghiên cứu, đề xuất vàtriển khai một số dự án hợp tác, phát triển mang tính chiến lược.

Hội đồng nghiệm thu đề tàikhoa học cấp Bộ đánh giá đây là đề tài khó và có tính thời sự cao. Ban Chủ nhiệmđề tài đã nghiên cứu một cách công phu, nghiêm túc. Kết quả của đề tài có giátrị tham khảo cho các nhà quản lý và khoa học. Hội đồng nghiệm thu đề tài khoahọc cấp Bộ đã nhất trí nghiệm thu đề tài đạt loại xuất sắc./.

Nguồn: Viện Chiến lược pháttriển.