Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học: Định hướng và giải pháp phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh ở Việt Nam thời kỳ 2021- 2030

30/06/2022 16:31


Sáng 27 tháng 6 năm 2022, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ "Định hướng và giải pháp phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh ở Việt Nam thời kỳ 2021- 2030”, do ThS. Nguyễn Thị Thuỷ, Nghiên cứu viên Ban Chiến lược phát triển các ngành sản xuất làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu đề tàikhoa học cấp Bộ do GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái, GS.TSKH Nguyễn Quang Thái là Chủtịch Hội đồng và các thành viên là các nhà khoa học, gồm: TS Đinh Lâm Tấn, PhóViện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Ủy viên, Phản biện 1; PGS.TS Ngô ThúyQuỳnh, Phó Trưởng khoa quản lý nhân lực về xã hội, Học viện hành chính Quốc gia,Ủyviên, Phản biện 2 ; PGS.TSKH Trần Nguyễn Tuyên, Hội đồng lý luận Trung ương, Uỷviên; PGS. TS Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Trưởngban, Ban Chiến lược phát triển nhân lực và xã hội, Viện Chiến lược phát triển, Ủyviên, Thư ký Hội đồng.

Tham dự buổi nghiệm thu còncó đại diện Phòng Quản lý khoa học và đối ngoại và các thành viên trong Ban chủnhiệm nghiên cứu đề tài.

Tại buổi nghiệm thu, ThS.Nguyễn Thị Thuỷ, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt nội dung báo cáo. Với mụctiêu, nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất định hướng, giải pháp pháttriển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biểnmạnh ở Việt Nam nhằm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển ViệtNam đến năm 2030, đề tài đã đạt được một số kết quả nhất định. Đề tài đã nêu đượcmột số vấn đề lý luận về cụm liên kết ngành kinh tế biển; kinh nghiệm nướcngoài về phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển; Nêu ra thực trạng và đánhgiá được tình hình phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắnvới xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh ở Việt Nam.

Từ những nghiên cứu nêutrên, Ban Chủ nhiệm đã đưa ra được một số giải pháp nhằm phát triển cụm liên kếtngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh ở Việt Namthời kỳ 2021-2030, cụ thể: Giải pháp bổ sung cơ chế, chính sách cho phát triểncụm ngành kinh tế biển; Giải pháp về bố trí quy hoạch, sắp xếp không gian, pháttriển kết cấu hạ tầng; Giải pháp về phát triển mạng lưới cơ sở khoa học côngnghệ, cơ sở đào tạo nhân lực kỹ thuật biển; Giải pháp về phát triển, liên kết mạnglưới cộng đồng doanh nghiệp cụm ngành kinh tế biển; Giải pháp về hợp tác quốc tế,quốc phòng, an ninh tạo môi trường thuận lợi cho phát triển cụm ngành kinh tếbiển; Giải pháp phát huy vai trò, sự tham gia của các cơ quan nhà nước vào pháttriển cụm ngành kinh tế biển.

Hội đồng nghiệm thu đề tàikhoa học cấp Bộ đánh giá cao kết quả của đề tài. Ban Chủ nhiệm đề tài đã nghiêncứu một cách nghiêm túc và công phu. Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đã nhất trínghiệm thu và đánh giá đề tài đạt kết quả xuất sắc./.

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển.