Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học: Phương pháp xác định ngành quan trọng trong quy hoạch tỉnh

01/07/2022 16:38


Sáng 28/6/2022, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ "Phương pháp xác định ngành quan trọng trong quy hoạch tỉnh” do ThS. Nguyễn Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Chiến lược phát triển hạ tầng và đô thị làm Chủ nhiệm.

Hội đồng đánh giá đềtài khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Công Mỹ, chuyên gia độc lập là Chủ tịch Hội đồngvà các nhà khoa học và quản lý, gồm: TS Nguyễn Quang Vinh, Chuyên gia độc lập, Ủyviên, Phản biện 1; TS. Vũ Tuấn Vinh, Phó trưởng phòng Quản lý khoa học kỹ thuật,Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia, Bộ Xây dựng, Ủy viên, Phản biện 2;ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Chuyên viên, Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầutư, Ủy viên; ThS. Nguyễn Tuấn Anh, Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường,Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên, Thư ký hội đồng.

Tại buổi nghiệm thu,ThS. Nguyễn Đăng Hưng thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt nộidung báo cáo. Với mục tiêu của đề tài là nhằm nhằm xây dựng và đề xuất phươngpháp xác định ngành quan trọng trong quy hoạch tỉnh, định hướng phát triển chotỉnh trong thời kỳ quy hoạch, Ban Chủ nhiệm đề tài đã đạt được một số kết quảsau: a) Đưa ra cơ sở lý luận về phương pháp xác định ngành quan trọng trong quyhoạch tỉnh; b) Tổng quan một số phương pháp xác định ngành quan trọng trongcông tác quy hoạch, chiến lược phát triển địa phương; c) Trình bày một số kinhnghiệm quốc tế về xác định ngành quan trọng trong công tác quy hoạch phát triểnđịa phương, chiến lược phát triển địa phương; d) Đánh giá thực trạng công tácquy hoạch nói chung và phương pháp xác định ngành quan trọng trong quy hoạch tỉnhnói riêng; e) Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế và bất cập của côngtác quy hoạch và phương pháp xác định ngành quan trọng trong quy hoạch tỉnhtrong giai đoạn vừa qua; e) Phân tích nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm.

Hội đồng đánh giá đềtài khoa học cấp Bộ đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Ban Chủ nhiệm đềtài. Đề tài đã nghiên cứu có tính thời sự và có ý nghĩa thực tiễn rất cao. Báocáo đề tài là kết quả nghiên cứu một cách nghiêm túc, công phu của Ban Chủ nhiệm.Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đã nhất trí nghiệm thu đề tài đạt loại xuất sắc./.

Nguồn: ViệnChiến lược phát triển.