Đề tài - Đề án

Đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: Giải pháp hạn chế cạnh tranh không lành mạnh và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương trong một vùng

02/07/2022 09:20

Chiều 28 tháng 6 năm 2022, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ "Giải pháp hạn chế cạnh tranh không lành mạnh và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương trong một vùng” do ThS. Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng ban, Ban Chiến lược p...

Xem chi tiết

Đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: Chính sách của Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh triển khai Tuyến hành lang kinh tế mới Trùng Khánh – Singapore

02/07/2022 09:10

Chiều 28 tháng 6 năm 2022, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ "Chính sách của Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh triển khai Tuyến hành lang kinh tế mới Trùng Khánh - Singapore” do TS. Nguyễn Quốc Trường, Trưởng ba...

Xem chi tiết

Đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học: Phương pháp xác định ngành quan trọng trong quy hoạch tỉnh

01/07/2022 16:38

Sáng 28/6/2022, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ "Phương pháp xác định ngành quan trọng trong quy hoạch tỉnh” do ThS. Nguyễn Đăng Hưng, Phó Trưởng ban, Ban Chiến lược phát triển hạ tầng và đô thị làm Chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: Giải pháp phát triển một số ngành dịch vụ chủ lực gắn với phát triển nền kinh tế số của Việt Nam thời kì 2021-2030

01/07/2022 10:08

Sáng 27 tháng 6 năm 2022, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ "Giải pháp phát triển một số ngành dịch vụ chủ lực gắn với phát triển nền kinh tế số của Việt Nam thời kì 2021-2030” do ThS. Phạm Thị Trúc Hoa Quỳnh, Nghiên cứu ...

Xem chi tiết

Đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học: Định hướng và giải pháp phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh ở Việt Nam thời kỳ 2021- 2030

30/06/2022 16:31

Sáng 27 tháng 6 năm 2022, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài khoa học cấp Bộ "Định hướng và giải pháp phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh ở Việt Nam thời kỳ 2021- 2030”, do ThS. Nguyễn Th...

Xem chi tiết

Đề tài cấp Bộ

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2022

30/06/2022 11:05

Theo Quyết định số 1215/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Giao nhiệm vụ khoa học năm 2022 (đợt 2), Viện Chiến lược phát triển được Bộ giao thực hiện nghiên cứu 05 đề tài khoa học cấp Bộ, cụ thể:

Xem chi tiết


Đề tài cấp Bộ

Chính sách phát triển kinh tế vùng ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030

02/10/2020 10:14

Tên đề tài: Chính sách phát triển kinh tế vùng ở Việt nam giai đoạn 2021-2030

Xem chi tiết