Đề tài - Đề án

Đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ "Các giải pháp giải quyết mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước ở vùng Tây Nguyên”

29/11/2016 09:37

Chiều 24/11/2016, Tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ: "Các giải pháp giải quyết mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng nước ở vùng Tây Nguyên” do TS. Trần Anh Tuấn, Phó trưởng ban phụ trách Ban Thông tin và hợp tác quốc tế làm chủ nhiệ...

Xem chi tiết

Đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ "Mô hình khai thác hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển Việt Nam”

22/11/2016 14:16

Sáng 21/11/2016, Tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ: "Mô hình khai thác hải sản gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển Việt Nam” do Ths. Hồ Công Hường làm chủ nhiệm.

Xem chi tiết

Đề tài cấp Nhà nước

Nghiệm thu Đề án "Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn vốn trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo ở cấp tỉnh”

05/04/2016 11:21

Sáng ngày 01/4/2016, Tại trụ sở Viện Chiến lược phát triển, 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ nghiệm thu Đề án "Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn vốn trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo ở cấp tỉnh” do TS. Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển ...

Xem chi tiết

Đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Xây dựng tiêu chí đánh giá nền kinh tế tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu”.

01/04/2016 19:42

Chiều ngày 30/3/2016, Tại trụ sở Viện Chiến lược phát triển, 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Xây dựng tiêu chí đánh giá nền kinh tế tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu” do TS. Cao Ngọc Lân, Trưởng ban, Ban P...

Xem chi tiết

Đề tài cấp Nhà nước

Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.01.13/11-15: Thể chế kinh tế vùng ở Việt Nam – Hiện trạng và giải pháp

31/03/2016 08:59

Ngày 29/3/2016, Tại trụ sở Viện Chiến lược phát triển, 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Chiến lược phát triển tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Thể chế kinh tế vùng ở Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp” (mã số KX.01.13/11-15) thuộc Chương t...

Xem chi tiết

Đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học về Giải pháp xuất khẩu nông sản chủ lực sang thị trường Trung Quốc

01/02/2016 10:27

Chiều 28/01/2016, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học cấp Bộ về "Giải pháp chủ yếu xuất khẩu nông sản chủ lực sang thị trường Trung Quốc trong bối cảnh mới”, do PGS.TS. Hoàng Sỹ Động, Trưởng ban Ban Phát triển các ngành sản xuất làm chủ nhiệm, tại 65 Văn Miếu, Hà ...

Xem chi tiết

Đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ về Tác động của giá dầu giảm đến kinh tế Việt Nam

20/01/2016 13:55

Sáng 15/01/2016, Viện Chiến lược phát triển tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ năm 2015 với đề tài: "Tác động của giá dầu giảm đến kinh tế Việt Nam” do Ths. Nguyễn Quỳnh Trang làm chủ nhiệm đề tài, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội.

Xem chi tiết

Đề tài cấp Bộ

Nghiệm thu cấp cơ sở 02 đề tài khoa học cấp Bộ

28/12/2015 14:06

Trong hai ngày 23 và 25 tháng 12 năm 2015, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở hai đề tài khoa học cấp Bộ gồm: "Giải pháp thu hút sự tham gia của khu vực tư trong đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển, lấy ví dụ đầu tư phát triển cảng biển Lạch Huyện” do CN. Lê Anh Tuấn, Phó Trư...

Xem chi tiết