Đề tài cấp Viện

Nghiên cứu xác định vị trí, vai trò của vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

27/11/2010 18:28

Cấp quản lý: Viện Chiến lược phát triển - Cơ quan chủ quản: Viện Chiến lược phát triển - Cơ quan quản lý: Viện Chiến lược phát triển Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh - Viện Trưởng Viện CLPT

Xem chi tiết

Đề tài cấp Nhà nước

Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế - xã hội dải ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình phát triển cho một số khu vực trọng điểm

27/11/2010 17:53

Cấp quản lý: Nhà nước Cơ quan chủ quản: Bộ Khoa học & Công nghệ Cơ quan quản lý: Viện Chiến lược Phát triển

Xem chi tiết