Quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, Cộng hòa dân chủ nhân nhân Triều Tiên, Mông Cổ trong bối cảnh Trung Quốc điều chỉnh chiến lược phát triển

  • Chủ biên: Nguyễn Xuân Trung
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
  • Năm xuất bản: 2017
  • Số trang: 296 trang
  • Mã số thư viện: VV 979

Trên cơ sở phân tích những bước phát triển trong quá trình thay đổi và điều chỉnh chiến lược của Trung Quốc cũng như quan hệ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng, cuốn sách Quan hệ giữa Trung Quốc với Pakistan, CHDCND Triều Tiên, Mông Cổ trong bối cảnh Trung Quốc điều chỉnh chiến lược phát triển được kỳ vọng sẽ có ý nghĩa đối với Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.