Khát vọng Việt : Vì sao đất nước ta còn nghèo

  • Chủ biên: Đỗ Cao Bảo
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới
  • Năm xuất bản: 2017
  • Số trang: 371 trang
  • Mã số thư viện: VV 975

Tác giả là nhà đồng sáng lập, Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh tập đoàn FPT, tập đoàn công nghệ thông tin số 1 Việt Nam. Với khất vọng mang trí tuệ Việt Nam đi chinh phục thế giới, mang lại sự giàu mạnh cho đất nước, ông có đam mê và khát vọng lớn là FPT và Việt Nam có những giải pháp công nghệ thông tin lớn đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ thông tin lớn của Âu, Mỹ, Nhật trên thị trường toàn cầu. Ông đã và đang làm hết sức mình để thực hiện khát vọng ấy.