Giới thiệu viện

Cơ cấu tổ chức

Ban Quốc tế

01/01/2024 08:41

Ban Quốc tế có chức năng, nhiệm vụ bao gồm: (1) đánh giá, dự báo xu thế kinh tế, địa chính trị thế giới và khu vực nhằm phục vụ các hoạt động nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; (2) theo dõi, cập nhật tình hình hợp tác kinh tế của Việt Nam với các đối tá...

Xem chi tiết

Văn bản pháp quy

Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

01/11/2023 10:12

(MPI) - Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Hội đồng thẩm định xem xét thông qua tại Hội nghị thẩm định ngày 31/10/2023 là quy hoạch tỉnh thứ 59 được thẩm định. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Xem chi tiết

Văn bản pháp quy

Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

28/10/2023 16:31

(MPI) - Ngày 27/10/2023, Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn; Chủ tịch UBND tỉnh Lạng S...

Xem chi tiết

Văn bản pháp quy

Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

28/10/2023 14:57

(MPI) - Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng, chiều ngày 27/10/2023, Hội đồng thẩm định tiến thẩm định và thông qua quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với điều kiện có chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.

Xem chi tiết

Văn bản pháp quy

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho tỉnh Trà Vinh

16/10/2023 11:08

(MPI) - Với chủ đề "Trà Vinh - khát vọng phát triển", tối ngày 14/10/2023, tại thành phố Trà Vinh đã diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa ...

Xem chi tiết


Văn bản pháp quy

Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

11/10/2023 16:27

(MPI) - Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chiều ngày 10/10/2023, Hội đồng thẩm định đã tiến hành cho ý kiến, biểu quyết thông qua quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với điều kiện có chỉnh sửa, bổ sung,...

Xem chi tiết

Văn bản pháp quy

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

10/10/2023 15:52

(MPI) - Ngày 09/10/2023 đã diễn ra Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với chủ đề "Tiềm năng và khát vọng". Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao đã trao Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy ...

Xem chi tiết