Giới thiệu viện

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Viện Chiến lược phát triển

18/09/2023 15:44

Quyết định số 758/QĐ-VCLPT ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Viện Chiến lược phát triển.

Xem chi tiết

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Viện Chiến lược phát triển

18/09/2023 11:27

Quy định số 859/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển.

Xem chi tiết

Văn bản pháp quy

Hội thảo tham vấn ý kiến đối với Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

16/09/2023 16:33

(MPI) – Ngày 15/9/2023, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã diễn ra Hội thảo tham vấn ý kiến về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Báo cáo ĐMC) dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Thụy, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế h...

Xem chi tiết

Văn bản pháp quy

Hội thảo Tham vấn ý kiến về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

16/09/2023 16:20

(MPI) – Ngày 15/9/2023, đã diễn ra Hội thảo Tham vấn ý kiến về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược "Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” nhằm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch của Tỉnh trước khi trình Hội đồng thẩm định thông qua.

Xem chi tiết

Văn bản pháp quy

Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

16/09/2023 16:10

(MPI) - Phát biểu tại Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Kế hoạch v...

Xem chi tiết

Văn bản pháp quy

Đến năm 2050, Hưng Yên là thành phố trực thuộc Trung ương

01/09/2023 15:38

Dự thảo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ mục tiêu, đến năm 2050, Hưng Yên là thành phố trực thuộc Trung ương gồm 8 quận và là một trong những đô thị quan trọng trong Mạng lưới đô thị Quốc gia.

Xem chi tiết

Văn bản pháp quy

Viện Chiến lược phát triển báo cáo về Khung định hướng Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

21/08/2023 10:55

Ngày 18/8/2023, Viện Chiến lược phát triển đã báo cáo về Khung định hướng Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Viện xây dựng, tại cuộc họp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện các bộ, ngành liên quan; đại d...

Xem chi tiết

Văn bản pháp quy

Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

18/08/2023 16:11

(MPI) - Phát biểu tại Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra ngày 17/8/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận, cho ý kiến để bản quy hoạch nêu bật lên...

Xem chi tiết