Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện về đề tài: "An sinh xã hội trên vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ” của nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Nhung

12/11/2023 10:10


Sáng 10 tháng 11 năm 2023, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 9310105 cho NCS Nguyễn Hồng Nhung với đề tài: "An sinh xã hội trên vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ”.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện do PGS. TS Bùi Tất Thắng, NguyênViện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm Chủ tịch Hội đồng cùng 06 nhà khoa họcgồm: PGS. Lê Xuân Bá, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trungương, Phản biện 1; PGS. TS Bùi Quang Tuấn, Viện Kinh tế Việt Nam, Phản biện 2; GS.TS Trịnh Duy Luân, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, Phản biện 3; GS. TS NgôThắng Lợi, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Ủy viên Hội đồng; TS. Cao Ngọc Lân,Nguyên Trưởng ban Ban Chiến lược phát triển Vùng, Viện Chiến lược phát triển, Ủyviên Hội đồng; TS. Nguyễn Hữu Khánh, Viện Chiến lược phát triển, Ủy viên Thư kýHội đồng.

Dự lễ bảo vệ có GS. TSKH Nguyễn Quang Thái, Người hướng dẫn khoa học củaNCS và đông đảo đồng nghiệp, người thân, bạn bè của NCS Nguyễn Hồng Nhung.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, phân tích thực trạng và cácnhân tố ảnh hưởng tới an sinh xã hội (ASXH) trên vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ)Bắc Bộ, mối quan hệ giữa ASXH và tăng trưởng kinh tế (TTKT), luận án đề xuất mộtsố quan điểm và giải pháp tăng cường ASXH trên vùng KTTĐ Bắc Bộ trong giai đoạn2023 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tác giả đã hoàn thành luận án với nộidung gồm bốn chương: Chương I: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đếnluận án; Chương II: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về an sinh xã hội;Chương III: Thực trạng an sinh xã hội trên vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ;Chương IV: Quan điểm và giải pháp tăng cường an sinh xã hội trên vùng kinh tế trọngđiểm Bắc Bộ.

Theo Hội đồng đánh giá luận án, luận án này đã góp phần hệ thống hoá, làmsâu sắc thêm cơ sở lý luận về ASXH và phát triển vùng, đưa ra được khái niệmASXH, đặc điểm của ASXH, chỉ ra các thành tố cấu trúc, chức năng, nguyên tắc,vai trò và nhấn mạnh mối quan hệ giữa ASXH và TTKT từ góc nhìn chuyên ngànhkinh tế phát triển. Luận án còn đưa ra được các nhân tố ảnh hưởng đến ASXH, từđó xác định được một số tiêu chí tiêu biểu đánh giá tương hiệu quả vấn đề ASXHthông quan việc đánh giá các tiêu chí phản ánh tác động của mối quan hệ giữaASXH với TTKT trong phát triển kinh tế nói chung và vùng KTTĐ nói riêng.

Về mặt thực tiễn, luận án đã phân tích kinh nghiệm thực tiễn về ASXH vùngcủa một số nước có những nét tương đồng và quan trọng hơn, đã rút ra được một sốbài học kinh nghiệm quý cho Việt Nam, trong đó có vùng KTTĐ Bắc Bộ. Luận án đãđánh giá khách quan thực trạng ASXH trên vùng KTTĐ Bắc Bộ qua các thành tố và mốitương quan giữa ASXH và TTKT thời gian qua; chỉ ra kết quả đã đạt được, những hạnchế và nguyên nhân, cũng như các nhân tố tác động tới ASXH trên vùng KTTĐ Bắc Bộ.Luận án đã phân tích bối cảnh mới, phân tích SWOT để thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu,cơ hội, thách thức đối với ASXH trên vùng KTTĐ Bắc Bộ. Từ đó, luận án đã đưa ramột số quan điểm, các nhóm giải pháp chung và nhóm giải pháp cụ thể tương ứng vớicác thành tố của ASXH trên vùng KTTĐ nhằm tăng cường đảm bảo ASXH trên vùng KTTĐBắc Bộ trong thời gian tới.

Nhằm tăng cường đảm bảo an sinh xãhội trên vùng KTTĐ Bắc Bộ, tác giả luận án đề xuất một số giải cụ thể: (1) Đẩymạnh tăng trưởng kinh tế góp phần đảm bảo ASXH trên vùng; (2) Hoàn thiện chínhsách, pháp luật liên quan tới an sinh xã hội trên vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ;(3) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (4) Tăng cường nguồn vốn ngoài ngânsách; (5) Hình thành cơ sở dữ liệu số hóa về an sinh xã hội; (6) Tăng cường phốihợp giữa các địa phương trong vùng, xây dựng quỹ dự phòng an sinh xã hội vùngdo Hội đồng vùng phụ trách…

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện đánh giá luận án là một côngtrình nghiên cứu độc lập, công phu và nghiêm túc của NCS. Theo Hội đồng, luận án có ý nghĩa về lý luậnvà thực tiễn, không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố. Hội đồngnhất trí đề nghị Viện Chiến lược phát triển công nhận kết quả bảo vệ của NCS NguyễnHồng Nhung và cấp bằng tiến sĩ cho tác giả của luận án theo quy định của BộGiáo dục và Đào tạo./.


NCS Nguyễn Hồng Nhung chụp ảnh cùng Giáo viên hướng dẫn và Hộiđồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện.

Nguồn: Viện Chiến lượcphát triển