Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện, đề tài: "Nghiên cứu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam” của nghiên cứu sinh Giang Thị Thu Huyền

13/11/2023 10:15


Sáng 11 tháng 11 năm 2023, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 9310105, cho NCS Giang Thị Thu Huyền với đề tài: "Nghiên cứu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam”.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện do PGS. TS Bùi Tất Thắng, nguyênViện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm Chủ tịch Hội đồng cùng 06 nhà khoa họcgồm: PGS. TS Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Phản biện1; PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Phản biện 2; PGS.TS Phan Trần Trung Dũng, Trường Đại họcNgoại thương, Phản biện 3; PGS. TS Chu Đức Dũng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tếvà Chính trị thế giới, Ủy viên Hội đồng; TS. Nguyễn Đình Trung, Trường Đại họcHòa Bình, Ủy viên Hội đồng; TS. Nguyễn Đoan Trang, Viện Chiến lược phát triển, Ủyviên Thư ký Hội đồng.

Dự lễ bảo vệ có TS. Hoàng Đình Hương, Phó Chủ nhiệm Khoa kinh tế, TrườngĐại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - đại diện cơ quan công tác của NCS; PGS.TS Lê Xuân Đình, người hướng dẫn khoa học thứ nhất; TS. Vũ Thanh Nguyên, ngườihướng dẫn khoa học thứ hai và đông đảo đồng nghiệp, người thân, bạn bè của NCS GiangThị Thu Huyền.

Với mục tiêu của luận án là đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quảnlý thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) nhằmđảm bảo nguồn thu cho NSNN và thúc đẩy hoạt động này phát triển, tác giả đãhoàn thành luận án với nội dung gồm bốn chương: Chương I: Tổng quan các côngtrình nghiên cứu liên quan đến quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hoạt độngthương mại điện tử; Chương II: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thuế giátrị gia tăng đối với hoạt động thương mại điện tử; Chương III: Thực trạng quảnlý thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam;Chương IV: Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hoạt độngthương mại điện tử tại Việt Nam.

Theo Hội đồng đánh giá luận án, về mặt lý luận, luận án hệ thống hóa cácvấn đề lý luận cơ bản "Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thương mại điệntử”, đặc biệt từ góc độ quản lý thuế - đi từ khái niệm cơ bản (nội hàm và cấutrúc), các yếu tố tác động và các lý thuyết. Luận án đã xây dựng được khuôn khổđánh giá kết quả công tác quản lý thuế GTGT đối với TMĐT và các nhân tố ảnh hưởngđến công tác quản lý thuế GTGT đối với TMĐT. Xây dựng các giả thuyết nghiên cứu,mô hình nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế GTGT của người nộp thuếtrong hoạt động TMĐT. Luận án cũng đã trình bày kinh nghiệm quốc tế trong hoạtđộng quản lý thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực TMĐT, tập trung ở một số nềnkinh tế điển hình, được chọn lọc kỹ.

Về mặt thực tiễn, luận án đã trình bày thực trạng quản lý thuế GTGT đối vớihoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam – làm rõ thực trạng phát triển thương mạiđiện tử ở Việt Nam – cả ở khía cạnh chính sách lẫn quá trình thực tiễn, tạo cơsở để phân tích thực trạng quản lý thuế GTGT đối với lĩnh vực hoạt động này.Quá trình này được thực hiện theo logic nhất quán từ phân tích khung khổ pháplý (chính sách) đến phân tích và thực trạng quản lý thuế. Luận án cũng xác địnhvà đánh giá những hạn chế của thực trạng quản lý thuế giá trị giatăng đối với lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam trong thời gianqua; xác định nguyên nhân của tình hình, tạo cơ sở để tìm kiếm và đềxuất các giải pháp cải thiện tình hình trong giai đoạn tới. Đồng thời,luận án đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế GTGT đối vớihoạt động TMĐT ở Việt Nam trong giai đoạn tới trên cơ sở dự báo xuhướng và triển vọng phát triển TMĐT.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng và dựbáo xu hướng, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thuế GTGTđối với hoạt động TMĐT tại Việt Nam, cụ thể: (1) Hoàn thiện quy định pháp luậtvề quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động TMĐT; (2) Hoàn thiện quytrình quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động TMĐT; (3) Xây dựng dữ liệuthông tin người nộp thuế trong hoạt động TMĐT; (4) Thành lập bộ phận chuyêntrách quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT từ Trung ương đến địa phương; (5) Đàotạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành thuế đáp ứng yêu cầu quản lý thuếnói chung và thuế giá trị gia tăng nói riêng đối với hoạt động TMĐT; (6) Thay đổicông cụ quản lý thuế thông qua hiện đại hóa cơ sở vật chất ngành thuế nhằm nângcao chất lượng dịch vụ thuế, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế giá trị gia tăng đốivới hoạt động TMĐT; (7) Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hình thức tuyêntruyền, phổ biến pháp luật về thuế nói chung và thuế giá trị gia tăng đối vớihoạt động TMĐT nói riêng; (8) Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thuế với cáccơ quan khác trong nước và ngoài nước nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lýthuế nói chung và thuế giá trị gia tăng nói riêng đối với hoạt động TMĐT; (9) Hoànthiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với hoạt động TMĐT.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện đánh giá cao luận án củaNCS Giang Thị Thu Huyền n là một công trình nghiên cứu độc lập, công phu vànghiêm túc, có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, không trùng lặp với cáccông trình khoa học đã công bố. Hội đồng nhất trí đề nghị Viện Chiến lược pháttriển công nhận kết quả bảo vệ của NCS Giang Thị Thu Huyền và cấp bằng tiến sĩcho tác giả của luận án theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.


NCS Giang Thị Thu Huyền chụp ảnh cùng Hội đồng đánh giá luậnán tiến sĩ cấp Viện.

Nguồn: Viện Chiến lượcphát triển