Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện đề tài: "Huy động vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội” của nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Thành

09/11/2023 15:21


Sáng 06 tháng 11 năm 2023, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 9310105 cho NCS Nguyễn Tuấn Thành với đề tài: "Huy động vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện do PGS. TS Ngô Doãn Vịnh,Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm Chủ tịch Hội đồng cùng 06 nhàkhoa học gồm: PGS. TS Nguyễn Cúc, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I,Phản biện 1; PGS. TS Bùi Quang Tuấn, Viện kinh tế Việt Nam, Phản biện 2; PGS.TS Trần Trọng Nguyên, Học viện Chính sách và Phát triển, Phản biện 3; PGS. TSBùi Văn Huyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Thị Nguyệt, Viện Chiến lược phát triển, Ủy viên Hội đồng; TS. NguyễnHữu Khánh, Viện Chiến lược phát triển, Ủy viên Thư ký Hội đồng.

Dự lễ bảo vệ TS. Kim Quốc Chính, Người hướng dẫn khoa học thứ hai và đôngđảo đồng nghiệp, người thân, bạn bè của NCS Nguyễn Tuấn Thành.

Với mục tiêu của luận án là làm rõ thêm những vấn đề lý luận chủ yếu vềhuy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, đánh giá thựctrạng và đề xuất định hướng, các giải pháp gia tăng kết quả và hiệu quả sử dụngvốn đã huy động cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ (CSHTGTĐB) của thành phố Hà Nội, tác giả đã hoàn thành luận án với nội dung gồm bốnchương: Chương I: Tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố liên quan đếnđề tài luận án; Chương II: Cơ sở lý luận về huy động vốn cho đầu tư phát triểncơ sở hạ tầng giao thông đường bộ và kinh nghiệm thực tiễn; Chương III: Thực trạnghuy động vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bànthành phố Hà Nội; Chương IV: Định hướng và giải pháp gia tăng kết quả và hiệuquả sử dụng vốn huy động để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địabàn thành phố Hà Nội.

Luận án đã có một số đóng góp mới về lý luận và thực tiễn. Về lý luận vàhọc thuật, luận án đã làm rõ thêm khái niệm về CSHT GTĐB, huy động vốn đầu tưphát triển CSHT GTĐB, chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tới huy động vốn cho đầu tưphát triển CHST GTĐB, xác định các chỉ tiêu đánh giá kết quả huy động vốn, hiệuquả sử dụng vốn đã huy động để phát triển CSHT GTĐB trên địa bàn một thành phốtrực thuộc trung ương.

Về mặt thực tiễn, luận án đã cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch địnhchủ trương phát triển CSHT GTĐB trên địa bàn thành phố Hà Nội và đề xuất địnhhướng cùng giải pháp gia tăng kết quả, hiệu quả sử dụng vốn huy động để pháttriển CSHT GTĐB trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030. Luận án đã đưa ra06 yếu tố ảnh hưởng tới huy động vốn cho đầu tư phát triển CHST GTĐB và xác địnhđược 10 chỉ tiêu về đánh giá kết quả huy động và hiệu quả sử dụng vốn huy độngcho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phốtrực thuộc trung ương.

Luận án đã đề xuất 5 nhóm giải phápnhằm tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn huy động cho đầu tưphát triển CSHT GTĐB trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030: (1) Cụ thể hóa nhanh chóng luậtpháp của nhà nước và hoàn thiện chính sách đặc thù về huy động vốn cho đầu tưphát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ địa bàn thành phố Hà Nội; (2) Nângcao hiệu quả quản lý, điều hành huy động vốn và thực hiện đầu tư phát triển cơsở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội; (3) Tăng cườngphát triển kinh tế - xã hội địa bàn thành phố Hà Nội trên cơ sở hiện đại hóa; (4)Tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị và của người dân vào việc thựchiện huy động vốn cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trênđịa bàn thành phố Hà Nội; (5) Tổ chức vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nộitheo hướng hiện đại và xây dựng văn hóa giao thông tiên tiến cho người dân.

Theo Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện, luận án của NCS NguyễnTuấn Thành là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, chất lượng và độc lậpcủa tác giả. Luận án có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn, các giải pháp luận ánđưa ra được Hội đồng đánh giá có tính khả thi và là tài liệu tham khảo tốt. Luậnán thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của tác giả về đề tài và các vấn đề liên quan.Hội đồng nhất trí đề nghị Viện Chiến lược phát triển công nhận kết quả bảo vệ củaNCS Nguyễn Tuấn Thành và cấp bằng tiến sĩ cho tác giả của luận án theo quy địnhcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển