Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện đề tài: "Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” của nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Minh

09/11/2023 09:48


Sáng 07 tháng 11 năm 2023, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 9310105 cho NCS Nguyễn Ngọc Minh với đề tài: "Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện do PGS. TS Lê Xuân Bá, nguyênViện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương làm Chủ tịch Hội đồngcùng 06 nhà khoa học gồm: PGS. TS Bùi Quang Tuấn, Viện kinh tế Việt Nam, Phảnbiện 1; PGS. TS Phan Trần Trung Dũng, Trường Đại học Ngoại thương, Phản biện 2;PGS. TS Đỗ Hương Lan, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Phản biện 3 (vắng mặt,có bài phản biện); PGS. TS Doãn Kế Bôn, Trường Đại học Thương mại, Ủy viên Hộiđồng; PGS. TS Nguyễn Xuân Dũng, nguyên Giám đốc NXB Khoa học xã hội, Ủy viên Hộiđồng; TS. Vũ Thanh Nguyên, Viện Chiến lược phát triển, Ủy viên Thư ký Hội đồng.

Dự lễ bảo vệ có PGS. TS Bùi Tất Thắng, Người hướng dẫn khoa học thứ nhất;TS. Lê Hải Mơ, Người hướng dẫn khoa học thứ hai và đông đảo đồng nghiệp, ngườithân, bạn bè của NCS Nguyễn Ngọc Minh.

Với mục tiêu là đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế TN phù hợpvới bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội đất nước, tác giả đã hoàn thành luận án với nội dung gồm bốn chương:Chương I: Tổng quan nghiên cứu; Chương II: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chínhsách thuế thu nhập đối với phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tếquốc tế; Chương III: Thực trạng chính sách thuế thu nhập của Việt Nam trong quátrình hội nhập kinh tế quốc tế; Chương IV: Giải pháp hoàn thiện chính sách thuếthu nhập của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Luận án đã có một số đóng góp mới về lý luận, gồm: (1) Luận án chỉ ra rằng,xu hướng hội nhập kinh tế thế giới buộc chính sách thuế thu nhập (TN) cần cảicách theo hướng: (i) Hợp lý - đảm bảo nguồn thu Ngân sách nhà nước (NSNN); (ii)Khoa học - tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc kinh tế; (iii) Phù hợp - đảm bảo mụctiêu phát triển kinh tế trong từng giai đoạn và tương ứng với bối cảnh quốc tế,đi cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của mỗi quốc gia; (2) Luận áncho thấy, xu hướng hội nhập buộc các quốc gia phải giảm thuế suất thuế TN (cảthuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và việc giảmthuế suất sẽ duy trì ở thời gian dài, biểu hiện cụ thể là thuế tối thiểu toàn cầu.Đối với các nước đang phát triển, trong ngắn hạn, khi giảm thuế suất thuế TN cóthể dẫn đến giảm nguồn thu hữu hình, nhưng có thể làm tăng cơ sở tính thuế, dothúc đẩy đầu tư, hạn chế chuyển giá…; trong dài hạn, khi giảm thuế suất thuế TNsẽ giúp các quốc gia thu hút đầu tư phát triển kinh tế bền vững; (3) Luận án đềxuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế TN để phân tíchkhám phá các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách thuế TN.

Về mặt thực tiễn, luận án có những đóng góp mới như sau: (1) Đã phân tíchthực trạng chính sách thuế TN của Việt Nam giai đoạn 2016-2021 cho thấy, chínhsách thuế TN của Việt Nam đã tiệm cận gần với quốc tế; các cam kết từ các Hiệpthương mại có chi phối lớn đến cải tiến chính sách thuế TN và việc hạ mức thuthuế TN của Việt Nam trong tương lai gần. Đồng thời, thực trạng chính sách thuếTN của Việt Nam cũng cho thấy, còn có những kẽ hở khiến cho việc tồn tại cáchành vi gian lận thuế gây thất thoát nguồn thu cho NSNN đến từ hoạt động chuyểngiá của DN FDI, hoạt động liên kết kinh tế, giao dịch thương mại điện tử củacác DN (xu hướng tất yếu trong quá trình hội nhập); (2) Luận án đã kiểm chứnghành vi tuân thủ thuế TN của NNT (3) Luận án chỉ ra rằng, mức đóng góp của cácDN FDI vào Ngân sách nhà nước ít hơn so với mức đóng góp của các DN trong nước,trong khi đó các ưu đãi trong chính sách thuế TN dành cho nhóm DN FDI cao hơn,vì vậy cần đảm bảo mức công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế giữa hai nhóm DNnêu trên. ; (4) Xu hướng giảm thuế suất thuế TN là tất yếu khách quan trong bốicảnh hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, điều này có thể làm giảm nguồn thuNSNN. Do đó, cơ chế ràng buộc nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của DN sẽ là nguồntái thiết xã hội, giảm áp lực chi đối với NSNN (bù đắp khoản giảm thu NSNN dogiảm thuế suất thuế TN) - phù hợp với xu thế phát triển văn minh trên thế giới;(5) Căn cứ vào quan điểm, mục tiêu phát triển hoàn thiện chính sách thuế TNtrong thời gian tới và trên cơ sở dự báo bối cảnh hội nhập, kết hợp với những vấnđề còn tồn tại và kết quả phân tích mô hình hồi quy, luận án đề xuất một sốnhóm giải pháp nhằm đảm bảo nguồn thu NSNN từ sắc thuế TN của Việt Nam đến năm 2030,tầm nhìn năm 2045.

Tác giả luận án đã đề xuất một số nhóm giải pháp chủ yếu nhằm đảm bảo nguồnthu NSNN từ sắc thuế TN của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, cụ thể: (1)Nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách thuế thu nhập nói chung; (2) Nhóm giảipháp về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp; (3) Hoàn thiện chính sách thuếthu nhập cá nhân trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;…

Theo Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện, luận án của NCS NguyễnNgọc Minh là công trình nghiên cứu độc lập, có nhiều điểm mới và có ý nghĩa vềlý luận và thực tiễn, không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố.Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu hợp lý, phù hợp với chuyên ngành Kinh tếphát triển. Hội đồng nhất trí đề nghị Viện Chiến lược phát triển công nhận kếtquả bảo vệ của NCS Nguyễn Ngọc Minh và cấp bằng tiến sĩ cho tác giả của luận ántheo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.


NCS Nguyễn Ngọc Minh chụp ảnh cùng Giáo viên hướng dẫn và Hộiđồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện.

Nguồn: Viện Chiến lượcphát triển