Thêm một "Mùa Đông yêu thương”

27/01/2014 10:30

Năm nay là năm thứ 2 Đoàn Thanh niên Viện Chiến lược phát triển phối hợp với Công đoàn Viện tổ chức chương trình "Mùa Đông yêu thương” quyên góp và mang các phần quà để chung tay chia sẻ một phần khó khăn, thiếu thốn với các trẻ em vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chuyến đi tới xã Suối Bau ...

Xem chi tiết