Hợp tác quốc tế

Hội thảo Tham vấn dự thảo báo cáo Đánh gia quốc gia cho Việt Nam

24/05/2016 15:53

Ngày 20/5/2016, Viện Chiến lược phát triển đã phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo khoa học "Tham vấn dự thảo báo cáo Đánh gia quốc gia cho Việt Nam” tại Hà Nội. Báo cáo Đánh giá quốc gia cho Việt Nam do Ngân hàng thế giới tiến hành xây dựng nhằm xác định được những khó khăn và cơ hội m...

Xem chi tiết

Khai mạc Khóa đào tạo nâng cao về Tài khoản chuyển nhượng quốc gia (NTA)

09/05/2016 16:25

Ngày 09/5/2016 tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Viện Chiến lược phát triển (Viện CLPT) phối hợp với Văn phòng Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo nâng cao về Tài khoản chuyển nhượng quốc gia (NTA) trong khuôn khổ Hợp phần "Nâng cao năng lực của Viện CLPT trong thực hiện các nghi...

Xem chi tiết

Hội thảo công bố Báo cáo cuối cùng Chương trình chia sẻ tri thức (KSP) của Hàn Quốc với Việt Nam năm 2015-2016

31/03/2016 08:40

Sáng 30/3/2016, Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo cuối cùng Chương trình chia sẻ tri thức của Hàn Quốc với Việt Nam năm 2015 (KSP 2015) tại Khách sạn Pullman, Hà Nội.

Xem chi tiết

Công bố Báo cáo về tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

25/11/2015 16:59

Trong khuôn khổ Hợp phần "Nâng cao năng lực của Viện Chiến lược phát triển trong thực hiện các nghiên cứu dân số và phát triển phục vụ giám sát và đánh giá việc thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội” do Viện Chiến lược phát triển thực hiện từ năm 2014, sáng 23/11/2015, Viện Chi...

Xem chi tiết
Nghiên cứu sự phát triển cụm ngành xe máy trên lãnh thổ Việt Nam

19/10/2015 16:48

Sáng 08/10/2015, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức Hội nghị Báo cáo "Nghiên cứu sự phát triển cụm ngành xe máy trên lãnh thổ Việt Nam, trọng tâm vùng Hà Nội, hàm ý chính sách thúc đẩy tái cơ cấu ngành kinh tế” tại Hà Nội. Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ Dự án "Hỗ trợ tái cơ cấu ngành k...

Xem chi tiết