Hợp tác quốc tế

Hội thảo góp ý cho dự thảo Báo cáo cuối cùng "Nghiên cứu tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam và các đề xuất chính sách”

07/09/2015 10:33

Trong khuôn khổ Hợp phần "Nâng cao năng lực của Viện Chiến lược phát triển trong việc thực hiện các nghiên cứu về dân số và phát triển nhằm đưa ra những bằng chứng về tác động của dân số đối với phát triển bền vững và đề xuất các giải pháp để đảm bảo thực hiện các mục tiêu về dân số và xã hội trong ...

Xem chi tiết

Hỗ trợ phát triển hệ thống thanh lý tài sản trực tuyến

07/09/2015 10:30

Trong khuôn khổ Chương trình KSP 2015, Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC), Bộ Tài Chính là đơn vị nhận tài trợ từ Chương trình với chủ đề chính "Nghiên cứu tiền khả thi hoạt động bán đấu giá tài sản công trực tuyến tại Việt Nam” dưới sự tư vấn của Công ty Quản lý tài sản Hàn Quốc (KAMCO). Chiều ngày...

Xem chi tiết

Khảo sát cấp cao về nhu cầu thực hiện Chương trình KSP 2015 thông qua hình thức tham vấn

03/08/2015 15:33

Trong khuôn khổ Chương trình Chia sẻ tri thức (KSP) của Hàn Quốc với Việt Nam, từ ngày 27/7/2015 đến 30/7/2015, Đoàn chuyên gia KSP phía Hàn Quốc đã đến làm việc với Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Viện Chiến lược phát triển nhằm khảo sát cấp cao về nhu cầu thực hiện Chương trình năm 2015 thông q...

Xem chi tiết

Góp ý cho Dự thảo Sử dụng mô hình lượng hóa tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế

01/07/2015 08:54

Trong khuôn khổ hợp phần Dự án "Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển thống kế Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và sử dụng thông tin thống kê dân số trong xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển ” (VNM8P01) do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2012-2016, ngày 26/...

Xem chi tiết

Việt Nam 2035: Cần một triết lý toàn diện cho phát triển

29/06/2015 14:50

Bản chất của đổi mới tại Việt Nam là quá trình tái phân bổ tài sản và nguồn lực của quốc gia, cụ thể là chính sách với doanh nghiệp nhà nước, đất đai và tài nguyên.

Xem chi tiết

Hội thảo công bố báo cáo cuối cùng KSP 2014

12/03/2015 12:40

Sáng 11/3/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) phối hợp cùng Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc (MOSF) tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo cuối cùng "Chương trình Chia sẻ tri thức của Hàn Quốc với Việt Nam năm 2014 (KSP 2014)”, tại Hà Nội.

Xem chi tiết

Tổng quan Hợp phần "Nâng cao năng lực của Viện Chiến lược phát triển trong thực hiện các nghiên cứu dấn số và phát triển” thuộc Dự án VMN8P01

11/12/2014 15:46

Hợp phần "Nâng cao năng lực của Viện Chiến lược phát triển trong thực hiện các nghiên cứu dân số và phát triển phục vụ giám sát và đánh giá thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội” thuộc Dự án "Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và sử d...

Xem chi tiết

Tổng quan Chương trình Chia sẻ tri thức (KSP) của Hàn Quốc với Việt Nam từ 2004 đến nay và các kết quả nghiên cứu chủ yếu của KSP năm 2014

11/12/2014 14:23

KSP, viết tắt của Knowledge Sharing Pgogramme (Chương trình chia sẻ tri thức), là sáng kiến chia sẻ tri thức tiêu biểu của Hàn Quốc nhằm hỗ trợ cho phát triển của các nước đối tác (các nước tiếp nhận chia sẻ tri thức) thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ...

Xem chi tiết