Tọa đàm "Thông lệ toàn cầu về Tài chính tác động - Tài chính hỗn hợp: Vai trò của các quỹ đầu tư đa nguồn tới con người, hành tinh và thịnh vượng”

21/09/2018 09:26


Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác với Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), chiều 11 tháng 9 năm 2018, tại Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi tọa đàm về "Thông lệ toàn cầu về Tài chính tác động - Tài chính hỗn hợp: Vai trò của các quỹ đầu tư đa nguồn tới con người, hành tinh và thịnh vượng” do Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Vịnh chủ trì. Diễn giả chính của buổi tọa đàm là ông Hieu Tom Bui, Giám đốc Cơ quan Quan hệ Toàn cầu Canada, Trưởng nhóm Nghiên cứu về triển khai PPP. (Nhóm Nghiên cứu về triển khai PPP là một tiểu nhóm thuộc Nhóm làm việc về cơ sở hạ tầng (IWG) - một phần của thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới.)

Tham dự tọa đàm còn có Phó Viện trưởng Phan Ngọc Mai Phương; ông Jared Brading, đại diện Đại sứ quán Canada tại Việt Nam; Lãnh đạo các đơn vị trong Viện và các nghiên cứu viên thuộc Viện có quan tâm.

Tọa đàm đã được nghe ông Hieu Tom Bui, Giám đốc Cơ quan Quan hệ Toàn cầu Canada trình trình bày về "Thông lệ toàn cầu về Tài chính tác động - Tài chính hỗn hợp: Vai trò của các quỹ đầu tư đa nguồn tới con người, hành tinh và thịnh vượng”. Ông cho biết, tài chính hỗn hợp là ngôn ngữ chung cho các hợp tác công - tư - từ thiện. Trọng tâm của tài chính hỗn hợp là hợp tác và tôn trọng cho các quan tâm khác nhau của các nhà đầu tư công lập, tư nhân và từ thiện. Vào những năm 2014-2016 các nhà lãnh đạo trên thế giới đã hợp tác với nhau để thiết kế, xây dựng và vận hành trường lý thuyết mới về tài chính hỗn hợp để hợp lực khu vực công lập, tư nhân và từ thiện. Tại hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra vào tháng 6 năm 2018, các nhà lãnh đạo đã công nhận tài chính hỗn hợp là cần thiết cho tài chính dành cho phát triển. Hiện nay, Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), Tổ chức Hợp tác kinh tế và Phát triển (OECD) và Tổ chức Quy tụ tài chính hỗn hợp (CBFI) là những tổ chức dẫn đầu trong thế giới tài chính hỗn hợp.

Cũng trong tọa đàm này, hai bên cũng đã trao đổi về quy trình nghiên cứu, sản phẩm nghiên cứu của nhóm Nghiên cứu về triển khai PPP. Ông Hieu Tom Bui cho biết, Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) sẽ thống nhất cách công bố sản phẩm cuối cùng của nhóm trong thời gian tới.

Tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi về những yếu tố quan trọng trong hợp tác tài chính hỗn hợp, điều kiện để áp dụng tài chính hỗn hợp,…

Kết thúc tọa đàm, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Vịnh đánh giá cao nỗ lực và kết quả nghiên cứu của nhóm ông Hieu Tom Bui. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi và làm việc để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu.

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển.