Hội thảo Góp ý tài liệu chỉ dẫn phương pháp chung trong lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch

05/01/2019 16:35


Để tiếp tục hoàn thiện tài liệu chỉ dẫn phương pháp chung trong lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch ban hành số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Nghiên cứu và Tư vấn Việt - Bỉ (SCF), sáng ngày 27 tháng 12 năm 2018, tại Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển phối hợp với Trung tâm tư vấn phát triển kinh tế (EPCC) tổ chức Hội thảo về "chỉ dẫn phương pháp chung trong lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch”. Hội thảo do ông Nguyễn Văn Vịnh - Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược phát triển và GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái - Giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển kinh tế đồng chủ trì.

Tham dự hội thảo có đại diện các Vụ, Viện thuộc Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam và các chuyên gia đến từ Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Vịnh cho biết, Luật Quy hoạch không chỉ thuần túy tích hợp về nội dung mà tích hợp từ khâu tổ chức, triển khai thực hiện. Để có được hiệu quả trong tích hợp cần có sự tham gia của nhiều bên liên quan. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ xây dựng Thông tư hướng dẫn định mức chi phí cho các hoạt động quy hoạch. Trong thời gian vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành đã xây dựng hoàn thiện Thông tư hướng dẫn định mức chi phí cho các hoạt động quy hoạch. Thông tư hướng dẫn định mức chi phí cho các hoạt động quy hoạch sẽ được ban hành ngay sau khi Nghị định ban hành. Song song với đó, Bộ Tài chính cũng đã chủ trì xây dựng Thông tư Quy định về giá trong hoạt động quy hoạch (Thông tư này mới được ban hành tại số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018). Tuy nhiên, để triển khai Luật Quy hoạch được hiệu quả hơn, Viện Chiến lược phát triển đã đề xuất và được Lãnh đạo Bộ đồng ý xây dựng Khung chỉ dẫn phương pháp chung trong lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ Nghiên cứu và Tư vấn Việt - Bỉ (SCF).

Tại hội thảo, ông Lê Anh Đức, Phó Trưởng ban, Ban Chiến lược phát triển vùng đã trình bày tóm tắt tài liệu Khung chỉ dẫn chung phương pháp lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch. Tài liệu gồm 07 nội dung chính: (1) Chỉ dẫn về tổ chức triển khai lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch; (2) Chỉ dẫn về thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ lập quy hoạch; (3) Chỉ dẫn về phương pháp đánh giá hiện trạng phát triển; (4)Chỉ dẫn về phương pháp xây dựng các kịch bản phát triển; (5) Chỉ dẫn phương pháp xử lý cân đối tổng thể, xử lý các vấn đề liên ngành, liên vùng; (6) Chỉ dẫn phương pháp xử lý các "xung đột” về không gian và thời gian và xây dựng danh mục dự án trọng điểm; (7) Chỉ dẫn về phương pháp sử dụng công cụ bản đồ và các hoạt động hỗ trợ khác.

Tài liệu Khung chỉ dẫn chung phương pháp lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các đại biểu đại diện các Bộ, ngành và địa phương tới tham dự.

Kết thúc hội thảo, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Vịnh chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành và địa phương. Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Vịnh cho biết, Viện ghi nhận, tiếp thu cầu thị các ý kiến và sẽ tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện tài liệu chỉ dẫn phương pháp chung trong lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch để có một bộ tài liệu hoàn chỉnh hơn./.

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển