Hội diễn văn nghệ quần chúng MPI mở rộng: Viện Chiến lược phát triển tham gia tiết mục "Bức hoạ đồng quê".

24/05/2022 14:34


Ngày 20/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Viện Chiến lược phát triển tham gia tiết mục "Bức hoạ đồng quê" và đạt giải khuyến khích.