Viện trưởng Trần Hồng Quang ký MOU hợp tác và làm việc với đại diện Công ty TNHH SK Energy (Hàn Quốc)

15/11/2023 10:21


Chiều 14 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Viện Chiến lược phát triển (65 Văn Miếu, Hà Nội), Viện trưởng Trần Hồng Quang làm việc với ông Jeong Seung Hwan, Tổng Giám đốc Công ty TNHH SK Energy Việt Nam để ký Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa Viện Chiến lược phát triển với Công ty TNHH SK Energy và bàn phương hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc và chứng kiến ký MOU, về phía Viện Chiến lược phát triển có ông Nguyễn Quốc Trường, Phó Viện trưởng; ông Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Ban Quốc tế và đại diện Phòng Quản lý khoa học và hoạt động tư vấn.

Thông qua quá trình thảo luậnhợp tác về nghiên cứu và phát triển mô hình Trạm dừng nghỉ tổng hợp sử dụngnăng lượng xanh kết hợp với trung tâm phân phối nông sản (gọi tắt là "Mô hìnhSuperstation”) tại Việt Nam, Viện Chiếnlược phát triển đã ký MOU với Công ty TNHH SK Energy nhằm phối hợp nghiên cứuthí điểm triển khai mô hình nói trên tại một số địa phương. Nghiên cứu nói trênsẽ tập trung đánh giá hiện trạng phát triển trạm dừng nghỉ tổng hợp, trung tâmphân phối nông sản tại một số địa phương của Việt Nam; khảo sát nhu cầu của mộtsố doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp phân phối nông sản về mô hình nêu trên;đánh giá các chính sách của nhà nước và địa phương dành cho doanh nghiệp triểnkhai mô hình Trạm dừng nghỉ tổng hợp sử dụng năng lượng xanh kết hợp với trungtâm phân phối nông sản; nghiên cứu tiềm năng phát triển, hạ tầng kết nối và khảnăng cung ứng nguồn nhân lực của một số địa phương trong xây dựng, vận hành Môhình Superstation; đề xuất địa điểm tiềm năng để xây dựng Mô hình Superstation.

Kết thúc buổi làm việc, ôngJeong Seung Hwan và Viện trưởng Trần Hồng Quang nhấn mạnh hai bên có tiềm năng,cơ hội hợp tác lớn không chỉ trong nghiên cứu, triển khai Mô hình Superstation.Các chuyên gia của Viện Chiến lược phát triển và Công ty SK sẽ tiếp tục trao đổi,kết nối để triển khai các công việc theo đúng tiến độ đã cam kết./.

Nguồn:Viện Chiến lược phát triển