Viện Chiến lược phát triển nhận Cờ thi đua của Chính phủ

12/01/2024 15:16


Ngày 11/01/2024, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 để đánh giá các kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, giải pháp của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo Thủ tướng, trong những kết quả, thành tựu chung của đất nước trong năm 2023, không thể không nói đến đóng góp của ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan tổng tham mưu có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng; trong đó có cả những đóng góp thầm lặng nhưng tác động lớn, lan tỏa cao, hiệu quả lâu dài.

Thủ tướng đánh giá năm 2023, Bộ, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành xuất sắc một khối lượng lớn công việc, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. 

Những thành công đó có sự đóng góp của Viện Chiến lược phát triển và đã được Thủ tướng công nhận và nhấn mạnh.

Về quy hoạch, Viện Chiến lược phát triển là đơn vị chủ trì lập “Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Thủ tướng cũng đã đánh giá công tác quy hoạch đã có sự thay đổi rõ rệt trong tư duy và hành động, đáp ứng tiến độ, chất lượng, với tư duy mới, tầm nhìn mới, cơ hội mới, mang lại giá trị mới. Quy hoạch là việc khó, phải có tư đuy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, chỉ ra và phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, hóa giải các khó khăn, thách thức của đất nước và các địa phương. Năm 2023 có thể coi là năm quy hoạch, Thủ tướng đánh giá.

Sau khi hoàn thành lập “Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, Viện Chiến lược phát triển đã phối hợp với Vụ Quản lý quy hoạch xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đã được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết 90/NQ-CP ngày 16/6/2023.

Đối với quy hoạch vùng, Viện Chiến lược phát triển chủ trì, đứng đầu liên danh lập hai quy hoạch: Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các quy hoạch đã được Hội nghị thẩm định thông qua vào tháng 12 năm 2023.

Viện Chiến lược phát triển cũng đã hoàn thành nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch và đã được ban hành tại số 21/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023. Đây là một trong 13 Thông tư mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành theo thẩm quyền trong năm 2023.

Tại Hội nghị, Viện Chiến lược phát triển đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì đã đạt thành tích xuất sắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó có Viện Chiến lược phát triển sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu chiến lược để làm tốt hơn nữa việc kiến tạo phát triển, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo./.

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển