Nghiên cứu - Trao đổi

Trao đổi kinh nghiệm về "Các Chiến lược nhằm cải cách khu vực công của Hàn Quốc”

25/03/2014 10:04

Sáng 17/03/2014, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội đã diễn ra buổi trao đổi kinh nghiệm với chủ đề "Các Chiến lược nhằm cái cách khu vực công của Hàn Quốc và giới thiệu về chương trình đào tạo của trường” do GS. Park Jin, Trưởng khoa đào tạo Chương trình thạc sỹ Chính sách phát triển (MDP), Trường ...

Xem chi tiết

Nghiên cứu - Trao đổi

Tìm hiểu về quy hoạch tổng thể phát triển Vùng Việt Nam.Trường hợp Vùng Đồng Bằng Sông Hồng[1] ThS. Nguyễn Hoàng Hà

13/08/2012 14:47

Bài đăng trong cuốn sách Cơ sở khoa học cho phát triển vùng trong bối cảnh hội nhập quốc tế tại Việt Nam, NXB Thế giới, năm 2011 (trang 261-277).

Xem chi tiết