Chuyên gia
Ông Bùi Tất Thắng
Updated: 1/10/2015 GMT + 7
Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nhà kinh tế, thành viên Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.
Ông Bùi Tất Thắng là một nhà nghiên cứu trong suốt 32 năm tại Viện Kinh tế (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam) và Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trước khi chuyển sang vị trí quản lý và giữ chức Viện trưởng.

Ông Thắng có nhiều kinh nghiệm trong các dự án về phát triển kinh tế xã hội với tư cách là chuyên gia. Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại Trung tâm Đông Nam Á (Đại học Philippines tại Manila), tham gia nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Kinh tế (Đại học Hitotsubashi, Tokyo, Nhật Bản), Học viện Nghiên cứu Phát Triển Quốc gia (NIRA), Tokyo, Nhật Bản, và Zentral Institute fur Wirtschenshaften thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Berlin, Đức.

Ông là tác giả và đồng tác giả của 30 đầu sách, 80 bài báo khoa học về lĩnh vực kinh tế.

Ông Thắng có bằng cử nhân ngành Tiếng Anh tại ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội, và cử nhân kinh tế (Đại học Hà Nội). Ông cũng có bằng tiến sỹ kinh tế tại Viện Kinh tế (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam).
Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT