Kết nạp 03 đảng viên mới

12/05/2024 10:12


Ngày 10/5/2024, tại trụ sở cơ quan Viện Chiến lược phát triển, Chi bộ Ban Chiến lược phát triển các ngành dịch vụ và Chi bộ Ban Chiến lược phát triển các ngành sản xuất, đã tổ chức Lễ kết nạp 03 đảng viên mới.

Ket nap Dang

Đồng chí Nguyễn Quốc Trường trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang.

Sáng 10/5/2024, Chi bộ Ban Chiến lược phát triển các ngành dịch vụ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang – Nghiên cứu viên của Ban. Tham dự Lễ kết nạp có đồng chí Lê Anh Đức - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Chiến lược phát triển; toàn thể các đảng viên trong Chi bộ Ban Chiến lược phát triển các ngành dịch vụ.

Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương. 

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Quốc Trường, Bí thư Chi bộ Ban Chiến lược phát triển các ngành dịch vụ đã trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang; chúc mừng và biểu dương ghi nhận sự cố gắng, rèn luyện phấn đấu để trở thành Đảng viên của đồng chí Trang. Dưới cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang đã tuyên thệ và phát biểu cảm ơn Chi bộ Ban luôn quan tâm, dìu dắt lớp đảng viên kế cận và xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Anh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Chiến lược phát triển chúc mừng đồng chí Trần Thị Quỳnh Trang đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời bày tỏ mong muốn đồng chí Trang sẽ có nhiều cố gắng hơn nữa, phát huy sự năng động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu, đóng góp tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chung của Ban Chiến lược phát triển các ngành dịch vụ.