Ban Quốc tế

01/01/2024 08:41


Ban Quốc tế có chức năng, nhiệm vụ bao gồm: (1) đánh giá, dự báo xu thế kinh tế, địa chính trị thế giới và khu vực nhằm phục vụ các hoạt động nghiên cứu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; (2) theo dõi, cập nhật tình hình hợp tác kinh tế của Việt Nam với các đối tác lớn, các nước láng giềng, một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; (3) thực hiện hợp tác, nghiên cứu, phân tích về thương mại và đầu tư, hội nhập quốc tế của Việt Nam; (4) đầu mối chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động hợp tác của Viện với các đối tác quốc tế. Ban Quốc tế hiện có 11 cán bộ nghiên cứu, trong đó có 3 tiến sỹ và 8 thạc sỹ thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau như kinh tế học, kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển. 

Thông tin liên hệ:

TS. Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Quốc tế

Landline: +84.2437.957.472; mobile: +84.898981172

Email: trantoanthang@mpi.gov.vn;  toanthangciem@gmail.com

TRƯỞNG BAN, TRẦN TOÀN THẮNG


TS. Trần Toàn Thắng

Chức vụ: Trưởng ban Quốc tế

Phone: +84.2437.957.472

Mobile: +84.898981172

Email: trantoanthang@mpi.gov.vn;            toanthangciem@gmail.com  

Tiến sĩ (Kinh tế học, Đại học Essex, Vương quốc Anh); làm việc tại VIDS từ 01/2023.

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế quốc tế; kinh tế vĩ mô, thể chế,  phát triển vùng.

Một số công trình nghiên cứu chính: 

Bài báo: “Tác động lan tỏa theo không gian của FDI: Trường hợp của Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu phát triển, Vương quốc Anh, 2016.

Sách: Tác động của EVFTA trong bối cảnh COVID19, NXB Thế giới, 2022.

Sách: “Phụ thuộc khu vực và quan hệ Việt Nam-Hàn quốc (tiếng Anh)”, NXB KIEP, Hàn Quốc, 2016.

Sách: “Phụ thuộc thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc”, NXB Tài chính, 2016.

PHÓ TRƯỞNG BAN. PHAN THỊ MINH HIỀN

Ths. Phan Thị Minh Hiền

Chức vụ: Phó Trưởng ban Quốc tế

SĐT: 0912280973

Email: hienhienchi@gmail.com

Thạc sĩ (chuyên ngành Thống kê kinh tế - xã hội); làm việc tại VIDS từ 01/2023.

Lĩnh vực nghiên cứu: Nguồn nhân lực; Doanh nghiệp; Đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thương mại quốc tế; Kinh tế phát triển;

Một số công trình nghiên cứu chính: 

- Đề án “Xây dựng định hướng đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài”, năm 2021, MPI.

- Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng đóng cửa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam”, năm 2021, MPI.

- Sách “Cơ hội và thách thức của nguồn nhân lực trong việc đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”, tháng 10/2022.

- Bài hội thảo: “Development of Vietnamese Skilled Labor Respond to Job Requirements in Period 2010-2015”. Hội thảo quốc tế “ASEAN Higher Education at the Crossroad: Challenges, Changes, Capacities and Capabilities” do South East Asean Association for Institutional Reseach (SEAAIR), Singapore tháng 9/2017.

TIẾN SỸ. NGUYỄN ĐOAN TRANG

TS. Nguyễn Đoan Trang

Mobile: 0984864754

Email: trangnd82@gmail.com

Tiến sỹ (chuyên ngành Kinh tế phát triển). Làm việc tại VIDS từ 01/2023.

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế quốc tế; Đầu tư trực tiếp nước ngoài; Chuỗi cung ứng; Thương mại quốc tế; Đầu tư công; Quy hoạch phát triển.

Một số công trình nghiên cứu chính:

Sách: Tác động của Đầu tư công tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; NXB Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2019.

Bài báo: Tăng cường hợp tác chiến lược giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong kỷ nguyên Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 25, tháng 9, năm 2023.

Bài hội thảo: Tăng cường khả năng thích ứng của Việt Nam trước xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Kỷ yếu Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, năm 2022. 

Policy Note: An assessment of targeted social cash transfers to support self-employed women in Vietnam, SouthMod, tháng 12/2022.

TIẾN SỸ. TRẦN THỊ THU HÀ