Ấn phẩm  

Tên bài: Giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển các Khu công nghiệp vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải

Đăng trên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;

Số: 06 năm 2010;

Tên bài: Định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 Tác giả: Hoàng Ngọc Phong Đăng trên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo; Số: 01 năm 2010; từ trang 45 đến trang 48

Tên bài: Nói thêm về vấn đề động lực phát triển

Tác giả: Ngô Doãn Vịnh

Đăng trên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;

Số: 07 năm 2010; từ trang 25 đến trang 27

Tên bài: Bàn tiếp về chiến lược phát triển đất nước

Tác giả: Ngô Doãn Vịnh

Đăng trên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;

Số: 05 năm 2010; từ trang 4 đến trang 7

Tên bài: Năm mới - đôi điều bàn về thể chế và phát triển

Tác giả: Ngô Doãn Vịnh

Đăng trên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;

Số: 03 năm 2010; từ trang 15 đến trang 19

Bài báo: Một số đánh giá về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trước yêu cầu đổi mới

Tác giả: TS. Trần Hồng Quang - Viện Chiến lược phát triển

Đăng trên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo; 

Số: 07 năm 2010; từ trang 22 đến trang 24

Bài báo: Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010-2020

Tác giả: TS. Hoàng Ngọc Phong

Đăng trên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo; 

Số: 02 năm 2010; từ trang 11 đến trang 13

Tên sách: TIỀM NĂNG VÀ TRIỂN VỌNG ĐẾN NĂM 2020

Tác giả: Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nhà xuất bản chính trị Quốc Gia - năm 2009

Số trang: 685 trang

Nội dung tóm tắt: Sau 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và trong quá trình tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Các tin đã đưa  

 
Tiếp công dân  
Liên kết website  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn