Sách Thư viện  
Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII
Cập nhật: Thứ ba, 29/5/2018 | 3:37:04 Chiều
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 450 trang
Mã số Thư viện: VK 144

Các văn kiện của Đại hội XII là sự kết tinh trí tuệ, ý chí nguyện vọng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta, là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và hai năm thực hiện Hiến pháp 2013… Khẳng định hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng ta tiếp tục phát triển đất nước toàn diện và bền vững trong giai đoạn cách mạng mới, thự hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn